HAKÎKÎ-ZÂDE, Abdülazîz İzzî Efendi

(d. ?/? - ö. 1106/1694-95)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Babası Hak Mehmedzâde Abdullah Afîfeddin Efendi'dir. Şair, Hakîkîzâde namıyla tanınmış olup 1106/1694-95'te hacca giderken vefat etti. Hicaz'da medfundur. Şiirleri mutasavvıfânedir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve MustafaTatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.637.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 2. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.03.2014
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eserlerinden Örnekler