HAKÎRÎ, Mehmed Hakîrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1186/1772-1773)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Afyon’un Sandıklı ilçesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Mehmed Hakîrî Efendi olarak tanındı. Bursa’ya gelerek Halvetî tarikatına intisap etti. 1186/1772-73 yılında Bursa’da vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatîn (1271: 70), ilahileri olduğunu belirtip bir gazelini örnek olarak vermiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 

Cunbur, Müjgân (2004). “Hakîrî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 346.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 70.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 3. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-tamâm

Niçin nûr-ı İlâhîden kaçar îmâna gelmezsin

Senin’çün münzel olmuşdur niçin Kur’ân’a gelmezsin

Tokuz dürlü maraz sende gözün görmez derûnunda

Şifâyı bulmaga ana niçin Lokmân’a gelmezsin

Yüzü güldür saçı sünbül anın ismi Muhammed’dir

Cemâlî bâgına anın niçin ihsâna gelmezsin

Hakîrî sırr ile söyler nihân ilmin ayân eyler

Haber sor bâg-ı vechinden niçin irfâna gelmezsin

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 70.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Ulaş Akalınd. 23 Ocak 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Doğum YeriGörüntüle
3HİNDÎ, HAMDÎ, Mahmûdd. 1513-14 - ö. Ağustos 1579’dan sonra ?Doğum YeriGörüntüle
4Ali Ulaş Akalınd. 23 Ocak 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Doğum YılıGörüntüle
6HİNDÎ, HAMDÎ, Mahmûdd. 1513-14 - ö. Ağustos 1579’dan sonra ?Doğum YılıGörüntüle
7Ali Ulaş Akalınd. 23 Ocak 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Ölüm YılıGörüntüle
9HİNDÎ, HAMDÎ, Mahmûdd. 1513-14 - ö. Ağustos 1579’dan sonra ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Ulaş Akalınd. 23 Ocak 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİNDÎ, HAMDÎ, Mahmûdd. 1513-14 - ö. Ağustos 1579’dan sonra ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ali Ulaş Akalınd. 23 Ocak 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Madde AdıGörüntüle
15HİNDÎ, HAMDÎ, Mahmûdd. 1513-14 - ö. Ağustos 1579’dan sonra ?Madde AdıGörüntüle