HAKKI, Hakkı Bey, Edirneli

(d. ?/? - ö. 1322/1904)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne'de doğdu. Meşhur Bektaşi şeyhi Ali Nutkî Baba'nın müritlerindendi. Edirne Reji İdaresi'nde muhakemat başkâtibi olarak görev yapmıştı. Hakkı Bey, Tal'at Paşa ile de ta Edirne'den arkadaşlığı olduğundan iyi tanışırdı. Birkaç ay sonra Tal'at Paşa Dahiliye Nâzırı olduğu vakit kendisine müracaat edince Nazır Tal'at Bey onu Tanîn gazetesine tavsiye etmiş, Tanîn de Hakkı Bey'i Rumeli muhabiri tayin etmişti (Salcı 1946: 5). Başlangıçtan Günümüze Edirne Şairleri adlı eserde Hakkı Bey, gayet ağırbaşlı, olgun ve hoşsohbet bir insandı. Hiç evlenmedi. Muhtemelen 1322/1904 tarihinde vefat etmiştir (Canım 1995: 452) denilmektedir.

Aruz vezniyle yazdığı şiirlerin yanında daha çok hece vezniyle yazdığı şiirleriyle tanınan Hakkı Bey'in iki nefesiyle bir gazeli Başlangıçtan Günümüze Edirne Şairleri adlı esere alınmıştır.

Hakkı Bey hakkında dostlarından Vâhid Lütfi Salcı şunları söyler: ...Gâyet malumatlı, hele kaleminden kan damlar fehvasınca kuvvetli kalemi vardı. Aruz üzerine güzel şiirler ve eskilerin üslub-ı müzeyyen dedikleri şekilde nesirler yazar bir münşi idi. Pek çoklarımız onun yanında ağız açamaz ve kalem oynatamazdık. O zaman ben yirmi üç, o otuz beş yaşlarında idik. Hakkı Bey pek önemli bir şairdi. Fakat onu ne tezkireler ve ne de edebiyat kitapları kadrosuna almamıştır. Yalnız merhum Bay Sadeddin Nüzhet hayatı hakkında kısaca bilgi verdikten sonra bir şiirini de derc etmekle iktifa etmiştir (Salcı 1946: 5).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Başlangıçtan Günümüze Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1930). Bektaşi Şairleri. İstanbul: Maarif Yayınevi.

Salcı, Vahit Lütfi (1946). "Hakkı". Damla Dergisi. (35): 5.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mazhar-ı Hak'dır bu âdem sûretinden bellidir

Ehlîsi olduğu anın sîretinden bellidir

Ber-kemâl ehline vardır çeşm-i Hak-bîne nişân

Herkesin fakr u gınâsı kisvetinden bellidir

Kâse-i zerrîn-i dehri ağzına alma sakın

Kanına kasd eylediği şiddetinden bellidir

Hâl-i âşık her gece âhından olur âşikâr

Sorma hâlin zâhidin kim gafletinden bellidir

Ârif-i billâha söz yokdur bilir erbâb-ı dil

Rütbe-i te'sîri zîrâ sıhhatinden bellidir

Bu kalemden zâhir oldu kenz-i mahfî Hakkıyâ

Ehl-i kadre cevher-i zer kıymetinden bellidir

(Canım, Rıdvan (1995). Başlangıçtan Günümüze Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 452.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEZÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KABÛLÎ, Mustafad. ? - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
3DERVİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SEZÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KABÛLÎ, Mustafad. ? - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
6DERVİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SEZÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KABÛLÎ, Mustafad. ? - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
9DERVİŞÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SEZÂYÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11KABÛLÎ, Mustafad. ? - ö. 1829MeslekGörüntüle
12DERVİŞÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SEZÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KABÛLÎ, Mustafad. ? - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DERVİŞÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEZÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KABÛLÎ, Mustafad. ? - ö. 1829Madde AdıGörüntüle
18DERVİŞÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle