HAKKI, İbrahim Hakkı

(d. ?/1876 - ö. ?/1906)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim Hakkı olan âşık 1876'da Çorum’da doğmuştur. Şiirlerinde Hakkı mahlasını kullanmıştır. Tekkeli Hoca ailesinden İbrahim Nuri’nin oğludur. Öğrenimini Muzaffer Paşa medresesinde tamamlamış ve babası Çorbacızade Zarif Efendi’den Seydimzade Hacı Efendi’den dersler almıştır. Muzaffer Paşa medresesinde müderris olan babası 1903 yılında vefat edince onun yerine müderris olmuş ancak çok geçmeden 1906 yılında vefat etmiştir (Ercan 1991: 297).

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1991). XIV Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 16.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Elvan Çelebi Türbesindeki Yeşil Direk Hakkında

Deve ile bu zât için gelen mermer bu mermerdir,
Ne esmerdir ne ahmerdir velâkin rengi ahdardır

Derûn asîtân içre olup bir gûşede mahfuz
İhâta eyleyen etrafını masnû muhaccerdir

Gelen züvvar tutup niyet anı bir kez kucaklar
Elin kavuşturan mesrûr olup bahıtlı dilberdir.

İrişmezse eğer parmakların kıl kalbini hâlis
Dahi niyet-i hayr ile kucaklamak mükerrerdir

Oku bir fâtihâ üç dâne ihlas rûh-ı pâkine
Murâdına erişmeklik yetişmeklik mukarrerdir

Müzeyyen türbesi içre giren kesb-i safâ eyler
Türâbının kokusu misk ü amberle muattardır

Bikülli dilde Elvan Çelebi nâmı mukayyettir
Mufassal tarihinde aslı esbâbı musattardır

Sizin kemterinizdir himmetinizi diriğ etmen
Sülâle-nâmenizde Hakkı’nın ismi muharrerdir 

Ercan, Abdullah (1991). XIV Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi. 299-300.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AŞUR, Aşur Elmad. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2UCAR, Hayri Ucard. 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NAKDÎ, Hacı Ömerd. ? - ö. 1909-1914?Doğum YeriGörüntüle
4Fatma Fahrünnisa [Tezcan]d. 31 Temmuz 1876 - ö. 13 Ocak 1969Doğum YılıGörüntüle
5İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
6İHYÂ, Ömer İhyâüddin Efendid. 1876-77 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7ŞİVĞA, Luka Beridzed. 1838 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
9NURİ, Nuri Babad. 1841? - ö. 1904-1906?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraMeslekGörüntüle
11LÜZÛMÎ, Besnilid. 1802 - ö. 1867MeslekGörüntüle
12GAMÎd. ? - ö. 1497-98MeslekGörüntüle
13SÜRÛRÎ, Osmand. 1783 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAMEY ANAd. 1870 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KURBANÎ, Sivaslıd. 1873 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ SEYDİ ŞAHİNd. 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GÜL AHMET, Ahmet Yiğitd. 26.07.1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HASAN ÖZKANd. 1925 - ö. 17.02.2001Madde AdıGörüntüle