HAKKI, İbrahim Hakkı

(d. ?/1876 - ö. ?/1906)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı İbrahim Hakkı olan âşık 1876'da Çorum’da doğmuştur. Şiirlerinde Hakkı mahlasını kullanmıştır. Tekkeli Hoca ailesinden İbrahim Nuri’nin oğludur. Öğrenimini Muzaffer Paşa medresesinde tamamlamış ve babası Çorbacızade Zarif Efendi’den Seydimzade Hacı Efendi’den dersler almıştır. Muzaffer Paşa medresesinde müderris olan babası 1903 yılında vefat edince onun yerine müderris olmuş ancak çok geçmeden 1906 yılında vefat etmiştir (Ercan 1991: 297).

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1991). XIV Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 16.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Elvan Çelebi Türbesindeki Yeşil Direk Hakkında

Deve ile bu zât için gelen mermer bu mermerdir,
Ne esmerdir ne ahmerdir velâkin rengi ahdardır

Derûn asîtân içre olup bir gûşede mahfuz
İhâta eyleyen etrafını masnû muhaccerdir

Gelen züvvar tutup niyet anı bir kez kucaklar
Elin kavuşturan mesrûr olup bahıtlı dilberdir.

İrişmezse eğer parmakların kıl kalbini hâlis
Dahi niyet-i hayr ile kucaklamak mükerrerdir

Oku bir fâtihâ üç dâne ihlas rûh-ı pâkine
Murâdına erişmeklik yetişmeklik mukarrerdir

Müzeyyen türbesi içre giren kesb-i safâ eyler
Türâbının kokusu misk ü amberle muattardır

Bikülli dilde Elvan Çelebi nâmı mukayyettir
Mufassal tarihinde aslı esbâbı musattardır

Sizin kemterinizdir himmetinizi diriğ etmen
Sülâle-nâmenizde Hakkı’nın ismi muharrerdir 

Ercan, Abdullah (1991). XIV Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi. 299-300.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SİBEL, Sibel Köpürd. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HİLALİ, Abdurrahman Sarıoğlud. 1908 - ö. 1975Doğum YeriGörüntüle
3OLGUNÎ, Hüseyin Gündoğand. 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Yusuf Akçurad. 2 Aralık 1876 - ö. 11 Mart 1935Doğum YılıGörüntüle
5AHMED ŞU'AYB BEY, İstanbullud. 1876 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
6SÜLEYMAN SIRRI AYGÜNd. 1876 - ö. 12.04.1948Doğum YılıGörüntüle
7ÂBİDİN PAŞAd. 1843 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÜKRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1906-07\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
9KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
10NÂMÎ, Tavasî Mehmed Nâmî Efendid. ? - ö. 1800MeslekGörüntüle
11RÜŞDÎ, Kıbrısî-zâde İsmâil Rüşdî Efendid. 1805-06 - ö. 1858-59MeslekGörüntüle
12RİYÂZÎ-ZÂDE, Riyazî-zâde Abdullatif b. Lütfî Efendid. 1602-03 - ö. Şubat-Mart 1668MeslekGörüntüle
13ÂBİDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KORHAN, Pertevd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KARACAOĞLAN, Yozgatlıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YETİM SEYİDd. 1895 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17YETİK OZAN/FİRKATÎ, Turgut Günayd. 17.07.1942 - ö. 13.12.1978Madde AdıGörüntüle
18AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendid. 1810 - ö. ?Madde AdıGörüntüle