HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrili

(d. 1235/1819 - ö. 1261/1845)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'un Silivri ilçesinde 1235/1819 senesinde doğdu. Asıl adı İsmâil Hakkı Efendi'dir. Şiirlerinde Hakkı mahlasını kullandı. Nevvâbdan Ahıskalı Kadı Osman Efendi'nin oğludur. İlk tahsilini babasından aldı. Sonra Arapça okudu ve medrese öğrenimi gördü. Kadılık mesleğine girdi. Naip olarak bulunduğu Karadeniz Ereğlisi'nde 1845/1261 senesinin ortalarında vefat etti ve orada defnedildi.

Sicill-i Osmânî'ye göre şairdir (Mehmed Süreyya 1311: 237). Hakkı'nın şairliği ve eserleri konusunda bir değerlendirme yapmayan Fatîn, Tezkire'sine bir gazelini örnek olarak almıştır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i uşşâk-ı cihâna ne gelür var ne gider

Hâlini arz u beyâna ne gelür var ne gider

Murg-ı dil kaldı bu günler aralıkda bîhûd

Gülşen-i vasl-ı cinâna ne gelür var ne gider

Dâm-ı zülfiyle şikâr itdi beni şehbâzım

Çok haber gitdi o câna ne gelür var ne gider

Ol siyeh kâkül-i nâzük-ter-i dilber bu gice

Başladı nây u kemâna ne gelür var ne gider

Hünerin kadrini bilmez cühelâya düşdüm

Hakkî-i fazl-ı ayâna ne gelür var ne gider

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 64.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Doğum YeriGörüntüle
3HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
4RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
6RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
7KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
8ÜVEYSÎ/VEYSÎ, Cehând. 1779 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
9SUBHÎ, Hekîm-zâded. ? - ö. 1548/49MeslekGörüntüle
10SÂLİM, Mirzâ-zâde Mehmed (Emin) Efendid. 1688 - ö. 1743MeslekGörüntüle
11NİYÂZÎ, Hâfız Acemoğlu, Niyazî Mehmed Şah Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ES'AD, Mansûrî-zâde Hüseyin Es'ad Efendid. 1820 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EDÎB, Ali Edîb Beyd. 1870-71 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NİYÂZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HALÎMÎ, Ahi-zâde Abdülhalîm Efendid. 1555 - ö. 1604Madde AdıGörüntüle
16AYAZ/AYAZÎ, Köprülü-zâde Ayaz Beyd. ? - ö. Ağustos 1763Madde AdıGörüntüle
17ZUHÛRÎ, Pîrî-zâde Zuhûrî Mustafa Çelebid. ? - ö. III. Murad dönemi (1574-1595)Madde AdıGörüntüle