HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrili

(d. 1819/1235 - ö. 1845/1261)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'un Silivri ilçesinde 1235/1819 senesinde doğdu. Asıl adı İsmâil Hakkı Efendi'dir. Şiirlerinde Hakkı mahlasını kullandı. Nevvâbdan Ahıskalı Kadı Osman Efendi'nin oğludur. İlk tahsilini babasından aldı. Sonra Arapça okudu ve medrese öğrenimi gördü. Kadılık mesleğine girdi. Naip olarak bulunduğu Karadeniz Ereğlisi'nde 1845/1261 senesinin ortalarında vefat etti ve orada defnedildi.

Sicill-i Osmânî'ye göre şairdir (Mehmed Süreyya 1311: 237). Hakkı'nın şairliği ve eserleri konusunda bir değerlendirme yapmayan Fatîn, Tezkire'sine bir gazelini örnek olarak almıştır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i uşşâk-ı cihâna ne gelür var ne gider

Hâlini arz u beyâna ne gelür var ne gider

Murg-ı dil kaldı bu günler aralıkda bîhûd

Gülşen-i vasl-ı cinâna ne gelür var ne gider

Dâm-ı zülfiyle şikâr itdi beni şehbâzım

Çok haber gitdi o câna ne gelür var ne gider

Ol siyeh kâkül-i nâzük-ter-i dilber bu gice

Başladı nây u kemâna ne gelür var ne gider

Hünerin kadrini bilmez cühelâya düşdüm

Hakkî-i fazl-ı ayâna ne gelür var ne gider

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 64.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMÂLÎ, Hanımzâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Doğum YeriGörüntüle
2HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Doğum YeriGörüntüle
3ABDULLAH SERMEST TAZEBAY, Kilislid. 1819 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
4RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Doğum YılıGörüntüle
5NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
6CEMÂL, Mehmed Cemâleddîn, Karslı-zâded. ? - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
7RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
8KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
9HÂZIM, Nefesîzâde Seyyid Mehmed Aziz Efendid. 1680-81 - ö. 1717-18MeslekGörüntüle
10MAKÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1584MeslekGörüntüle
11HİLMÎ, Abdülhalim Hilmî Efendid. ? - ö. 1595-96MeslekGörüntüle
12VEHBÎ, Sâlih Vehbî Efendid. ? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÂMÎ, Abdurrahmân Paşad. 1792 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAÎD/KÂMÎ, Mehmet Sait Efendid. 1860-1861 - ö. 30.12.1940Madde AdıGörüntüle
16FÜNÛNÎ, Fünûnî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97Madde AdıGörüntüle