HÂLÎ, Acemzâde Hâlî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da büyümüştür. Şirvanlı bir zâtın oğludur. 16. yüzyıl şairlerindendir. Acemzâde sanıyla tanınır. İyi derecede Arapça ve Farsça bilen şair, üç dilde şiirler yazdı. Ayrıca nestalik yazıda ustaydı. Kaynaklar inşada yeni şeyler ortaya koyma konusunda başarılı olduğunu belirtir. Kadılık yaptığı kendisiyle ilgili bilgiler arasındadır (Solmaz 2005: 134). 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 27.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Bîmâr-ı hicrem ü dehedem la’l-i yâr haz

Ârî dehed şarâb be ehl-i humâr haz (Solmaz 2005:134)

***

Çıkmadı cânum ü gönlümden ol anun yâdı

Ah anun derd-i dili ve ey bunun feryâdı

Kasd-ı cân itmege yüz sihr ile ta’lim ider

Gözinün veh ne belâ sâhir imiş üstâdı (Solmaz 2005:134)

***

Dilde bir gam-hâne bünyâd eyledi üstâd-ı ‘ışk

Virdiler adını ol kasrun harâb-âbâd-ı ‘ışk (Solmaz 2005:135)