HÂLÎ, Hâlî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdat’ta doğan Hâlî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Babası aslen Bosnalıdır. Kuloğlu bir sipahi olan Hâlî Bey, birçok defa Anadolu ve Acem topraklarına giderek padişah hizmetinde bulunmuştur. Çeşitli alanlarda bilgi sahibi olmasının yanında tasavvufta da bir hayli mertebe kaydeden Hâlî Bey’in ölüm tarihi hakkında elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamasından hareketle şairin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

Hâlî Bey’in herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Ahdî’ye göre kimsenin üzerinde olumsuz bir değerlendirmesinin olmadığı Türkçe ve Farsça birçok parlak gazel ve çeşitli şiirler yazmıştır (Solmaz 2005: 266).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâ'sı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Der reh-i ‘ışk-ı cevânan cân-feşânîhâ konîm

Z’ân ki der pîrî besî yâd-ı cevânîhâ konîm

Ez hûn-ı dîde est merâ rûy-i zerd surh

Verne ki dîde est ruh-ı ehl-i derd surh

Mâ terk-i bâde-i tarab-efzâ nemî konîm

Herkes ki mî koned be koned mâ nemî konîm

Sûret-i ‘âlem diger-gûn şod zi eşk-i âl-i men

K’ey be în sûret be-’arz-ı û resed ahvâl-i men

‘Âşıkam her dem be-derd-i ‘ışk vâkıf nîst yâr

Hâlî’yem âgeh nemî gerded kesî ez hâlî men

xxx

Ey münevver senün envârun ile mihrle mâh

Dün ü gün hıdmetüne mihr ile mâh iki güvâh

Sâye hem şâm-ı firâkun bana hem-râh olmaz

Sen meger eyleyesin sâye-i lutfun hem-râh

Nîm bismil ne koyupsuın men-i mihnet-zedeyi

Ger murâdun beni öldürmek ise Bismillâh

 (Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 266-67).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜLEYMANd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Doğum YeriGörüntüle
3SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4SÜLEYMANd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Doğum YılıGörüntüle
6SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7SÜLEYMANd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Ölüm YılıGörüntüle
9SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10SÜLEYMANd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615MeslekGörüntüle
12SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13SÜLEYMANd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜLEYMANd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Madde AdıGörüntüle
18SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle