HALÎL

(d. ?/? - ö. 1134/1721-22)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

 

Halîl Efendi olarak tanındı. Rusçuk'ta doğdu. Eğitimini tamamlayamadan 1134/1721-22’de vefat etti.

Kaynakça

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]. 125-26.

Kılıç, Filiz ve Bülbül, Tuncay (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 43: 49-66.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 257.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 20.03.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül o yâr-i işveye mâil ne fâ'ide
Olmadı bana bûseye kâ'il ne fâ'ide


Gark oldu fülk-i dil yem-i ruhsâr-ı dilbere
Gerçi göründi hattı çü sâhil ne fâ'ide


Üryân ider muhabbet-i Leylâ her âdemi
Mecnûn egerçi olsa da âkil ne fâ'ide


Tohm-ı vücûdı mezra'a-i hâke ekmeden
Dihkân-ı rûzgâra ne hâsıl ne fâ'ide


Sûd eylemez metâ'ını dehrin alup Halîl
İtdin nükûd-ı ömrünü zâ'il ne fâ'ide

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]. 125-26.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HENGÂMÎd. ? - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
2FITNAT BACId. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RESÂ, Mustafâ Maksûd Resâ Efendid. 1800-01 - ö. 1852-53Doğum YeriGörüntüle
4HENGÂMÎd. ? - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5FITNAT BACId. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RESÂ, Mustafâ Maksûd Resâ Efendid. 1800-01 - ö. 1852-53Doğum YılıGörüntüle
7HENGÂMÎd. ? - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8FITNAT BACId. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RESÂ, Mustafâ Maksûd Resâ Efendid. 1800-01 - ö. 1852-53Ölüm YılıGörüntüle
10HENGÂMÎd. ? - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FITNAT BACId. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RESÂ, Mustafâ Maksûd Resâ Efendid. 1800-01 - ö. 1852-53Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HENGÂMÎd. ? - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
14FITNAT BACId. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15RESÂ, Mustafâ Maksûd Resâ Efendid. 1800-01 - ö. 1852-53Madde AdıGörüntüle