HALÎM, Abdulhalîm Efendi

(d. 1829/1245 - ö. 1891/1309)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1245/1829 yılında İstanbul'da doğdu. 1258/1824 yılında adliye okuluna girdi. 1263/1846 yılında maliye hazinesinde bulunan gelirler muhasebesi kâtibi ve 1268/1851 yılında Dahiliye kalemi kâtipliği görevinde bulundu. 1309/1891 yılında vefat etti.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İnfiâl itmiş geçende ol meh-i rûşen bana

Bad-ez-în zindân olur seyrân ile gülşen bana

O perî-peyker ile hem-dem olursam gam degil

Yârsız yeksân olur gülşen ile külhan bana

Açmasam râz-ı derûnum dostlar gönlüm yanar

Verd-i aşkum söylesem handân olurdun sen bana

Dinlemez derd-i derûnum hâtırım eyler şikest

Ol ziyân-kârın elinden her demüm şîven bana

Ülfet-i agyâr ider uşşâkı mecrûhü'l-fuâd

Ol mehün cevri gelür her vechile ehven bana

Gelse hat ruhsâr-ı dil-dâra Halîmâ gam yimem

Cümle hûbân-ı zamândan ol perî ahsen bana

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 74.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÂNİŞ, Mîr Mehmedd. 1805 - ö. 1830Doğum YeriGörüntüle
2ZEVKÎ/CELÂL, Recâ‘î-zâde Mehmed Celâl Beyd. 1838 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
3RÂMÎ, Abdurrahman Râmî Çelebid. ? - ö. 1639-40Doğum YeriGörüntüle
4RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5NAZMİ, İsmaild. 1829 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
6ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ZİHNÎ, Mehmed Nedretd. 1835 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8FİRÂKÎ, Hüseyin Firâkî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9HİMMETÎ, Kayserilid. 1811 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10ZİHNÎ, Berberzâde Mehmed Zihnîd. ? - ö. 1715MeslekGörüntüle
11ÂKİF PAŞAd. 1787 - ö. 1845MeslekGörüntüle
12SALÂHÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmed Beyd. 1856 - ö. 1910MeslekGörüntüle
13AHMED ŞU'AYB BEY, İstanbullud. 1876 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REŞÎD, Mustafa Reşîd Paşad. 1800 - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle
17ŞEYHOĞLU, Mustafâ Sadrüddînd. 1340-41 - ö. 1413-14 ?Madde AdıGörüntüle
18AHMED ÇELEBİ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle