HÂLİSÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hâlisî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Küttâb cinsinden İslâmbullı Yahyâ Çelebi oglı Hâlisî Beg fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 29b) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Hâlisî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir. Yine şair hakkındaki kayıtlı ibareden İstanbul’da doğduğu, Yahya Çelebi adında birinin oğlu olduğu ve kâtiplik yaptığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Muallim Cevdet Koleksiyonu 479. vr. 29b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 21.11.2013
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Hâl-i ruhuña kişver-i Hind oldı du’âcı

La’l-i lebüñüñ kıymetidür Rûm harâcı

 

İklîm-i fenâ şâhı olam dir iseñ ey dil

Terk eyle fenâ ol berü gel taht ile tâcı

 

Ferhâdı dilâ sâdık-ı ‘aşk añlar idüm lîk

Koltukda çıkar hâçı disem her kime hâcı

 

Cânâ leb-i şîrînüñüñ olmazsa devâsı

Bîmâr-ı gama kimsene itmezmiş ‘ilâcı

 

Bu Hâlisî bendeñdür eyâ hüsrev-i hûbân

Bir bûse ‘atâ kıl ki bugün geldi yamacı

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 29b).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Gürelid. 7 Nisan 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Doğum YeriGörüntüle
3Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Gürelid. 7 Nisan 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Doğum YılıGörüntüle
6Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Gürelid. 7 Nisan 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Ölüm YılıGörüntüle
9Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Gürelid. 7 Nisan 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34MeslekGörüntüle
12Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944MeslekGörüntüle
13Mehmet Gürelid. 7 Nisan 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmet Gürelid. 7 Nisan 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Madde AdıGörüntüle
18Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Madde AdıGörüntüle