HÂLİSÎ, Hocazade Çelebi

(d. ?/? - ö. 1543-44/950)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l - Eşârı'nda Hâlisî Hocazade Çelebi olarak kayıtlıdır. 950 / 1543-44'te vefat etti. "Kodı bu güni Hâlisî uyudı" mısraı vefatına tarihtir. Fâizî şairin mürettep Divanı'nı gördüğünü söyler ve Divanı'ndan iki beyti örnek olarak verir. 

Kaynakça

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l - Eşârı. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya.279

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.04.2015

Eserlerinden Örnekler

Togrı bakamaz yüzine ol kıble-i cânun

Ey gonce-i gülzâr-ı letâfet çok açıldun

Görelden Hâlisî ey mug-beçe tebhale-i lalün

Habâbâsâ virür başın şarâb-ı ergavân üzre

Bekir Kayabaşı (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l - Eşârı. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya.279