HAMDİ

(d. 1864 / ö. 1939)
defterdar
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmayan Hamdi, 1864 yılında Çorum İskilip’te dünyaya gelmiştir. Hamdi, İskilip’in Ulaştepe Mahallesinden Serbestzade Hasan Efendi’nin oğludur. İlkokulu ve rüştiyeyi İskilip’te okuduktan sonra Hamdi, İskilip ve Kastamonu medreselerinde öğrenimini sürdürmüştür. Kastamonu’da Ballıklı Hafız Ahmet Mahir Efendi’den icazet almıştır. Uzun zaman tefsir ve edebiyatla ilgilenmiş ve Arapça, Farsça, Fransızca öğrenmiştir. Manastır ve Hakkari’de muhasebecilik görevlerinde bulunduktan sonra Tosya müdürlüğüne ve Trabzon defterdarlığına atanmıştır. Trabzon’da İttihatçıların ünlü maliye nazırı Cavit Bey’e yönelik yergi şiiri yayımladığı için Hicaz vilayeti müfettişliğine gönderilmiştir. Hicaz’dan Konya defterdarlığına getirilmiş ve bu görevinden emekli olmuştur. Emekliliğinde İstanbul’da Süleymaniye ve Fatih medreselerinde tefsir ve fıkıh okutmuştur. Kurtuluş Savaşı başlayınca tekrar memuriyete dönerek Ganaim-i Harbiye Komisyonu Başkanlığına ve Konya'da Tasfiye Komisyonu Başkanlığına getirilmiştir. Hamdi, 1939 yılında İskilip’te vefat etmiştir (Ercan 1991: 265).

Divan tarzında şiirleri bulunan Hamdi didaktik şiirlerinde felsefe, gazellerinde aşk, mey, mahbub konularını işlemiştir. Değişik alanlarda on dört yapıt meydana getirmiştir. İki bölümden oluşan Divan-ı Hamdi, Tefsir-i Kadi Beyzâvi tercemesi, Diplomasiden Hikmet-i Siyâsiye, Hicivnâme bu yapıtlardan en çok bilinenleridir (Ercan 1991: 265-266).

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1991). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Teknografik Matbaacılık.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ NALCIOĞLU
Yayın Tarihi: 19.08.2019
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA ALAGÖZYAYLASId. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FEDÂÎ, İbrahimd. ? - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
3MURAT, Murat Kayad. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BEHCETd. 1864 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5ABDÜLHAK MİHRÜNNİSAd. 1864 - ö. 1943Doğum YılıGörüntüle
6MEHMET FEVZÎd. 1864 - ö. 1929Doğum YılıGörüntüle
7M. Turhan Tan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Ölüm YılıGörüntüle
8Sadık Vicdani Kayıkçıoğlud. 9 Kasım 1866 - ö. 22 Ekim 1939Ölüm YılıGörüntüle
9ZİKRİ, Abdulgani Oğuzd. 1873 - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
10HİMMETÎ, Himmetî-i İsfahânîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ADLÎ, Süleyman-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44MeslekGörüntüle
12ŞÂNÎ, Abdülkerim Şânî Efendid. ? - ö. 1672MeslekGörüntüle
13YAĞANLI KARABOYUN AHMETd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14APAN, Muharrem Apand. 06.02.1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUL HÜSEYİN, Hüseyin Gümüşlüoğlud. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İRŞADÎ/SEFİL İRŞADÎ, Mustafad. 1860 - ö. 1938Madde AdıGörüntüle
17DURMUŞ ŞIVGINd. 1917 - ö. 1978Madde AdıGörüntüle
18DİZÂRÎ, Mehmetd. 1878 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle