HAMDÎ, Ahmed Hamdî Çelebi

(d. 1030/1620-21 - ö. 1115/1703-04)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Ahmed Çelebi'dir. 1030/1620-21'de Diyarbakır'da doğdu. (Beysanoğlu 1996: 151). Memleketinin itibarlı tüccarlarından olup memleketininin şairleri ile müşaare ve münazaraları vardır. 1115/1703-04'te vefat etti. Tarih düşürmekte usta idi. Halep kadısı Kevakibzâde'nin vefatına:

"Düşdü evc-i Halebün kevkebi hâk-i pâye"

 Ahmed adlı oğlunu sünnet ettirdiğinde:

"Sünnet-i Ahmedi ilâna sezâ sûr oldı" tarihini düşürmüştür. Nâbî'den etkilendi ve onun çizgisinde şiirler yazdı. (Beysanoğlu 1996: 152)

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mehmet Sirâceddîn, Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Ankara. San Matbaası.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ol bezme duhûl eyleme kesret var içinde

Vahdetle enîs ol ki selâmet var içinde

Sinnün reh-i islâmda sittîne erişse

Hakdan sebeb-i afva beşâret var içinde

Her bir nefes alâ-yı Hakk'ı eyle tefekkür

Mabûda ibâdât eyle tâat var içinde

Mümkinse eger sohbet-i zenden hazer eyle

İdrâka zarar akluna hiffet var içinde

Hamdî güher-i nazm-ı Emîrîye kıl nazar

Tâb u eser-i âb-ı letâfet var içinde

(Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mehmet Sirâceddîn. Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas: Dilek Matbaacılık.45.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Doğum YeriGörüntüle
2ÂMİDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Doğum YeriGörüntüle
4Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Doğum YılıGörüntüle
5ÂMİDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Doğum YılıGörüntüle
7Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Ölüm YılıGörüntüle
8ÂMİDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Ölüm YılıGörüntüle
10Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂMİDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Madde AdıGörüntüle
14ÂMİDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Madde AdıGörüntüle