HAMDÎ, Ahmed Hamdî Çelebi

(d. 1620-21/1030 - ö. 1703-04/1115)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmi Ahmed Çelebi'dir. 1030/1620-21'de Diyarbakır'da doğdu. (Beysanoğlu 1996: 151). Memleketinin itibarlı tüccarlarından olup memleketininin şairleri ile müşaare ve münazaraları vardır. 1115/1703-04'te vefat etti. Tarih düşürmekte usta idi. Halep kadısı Kevakibzâde'nin vefatına:

"Düşdü evc-i Halebün kevkebi hâk-i pâye"

 Ahmed adlı oğlunu sünnet ettirdiğinde:

"Sünnet-i Ahmedi ilâna sezâ sûr oldı" tarihini düşürmüştür. Nâbî'den etkilendi ve onun çizgisinde şiirler yazdı. (Beysanoğlu 1996: 152)

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Beysanoğlu, Şevket. (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Ankara. San Matbaası.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Ol bezme duhûl eyleme kesret var içinde

Vahdetle enîs ol ki selâmet var içinde

Sinnün reh-i islâmda sittîne erişse

Hakdan sebeb-i afva beşâret var içinde

Her bir nefes alâ-yı Hakk'ı eyle tefekkür

Mabûda ibâdât eyle tâat var içinde

Mümkinse eger sohbet-i zenden hazer eyle

İdrâka zarar akluna hiffet var içinde

Hamdî güher-i nazm-ı Emîrîye kıl nazar

Tâb u eser-i âb-ı letâfet var içinde

(Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.45)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendid. ? - ö. 1693-94Doğum YeriGörüntüle
2FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
3İSKENDER PAŞAZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Doğum YeriGörüntüle
4FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendid. ? - ö. 1693-94Doğum YılıGörüntüle
5FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815Doğum YılıGörüntüle
6İSKENDER PAŞAZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Doğum YılıGörüntüle
7FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendid. ? - ö. 1693-94Ölüm YılıGörüntüle
8FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815Ölüm YılıGörüntüle
9İSKENDER PAŞAZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Ölüm YılıGörüntüle
10FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendid. ? - ö. 1693-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İSKENDER PAŞAZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FÂMÎ, İsmail Fâmî Efendid. ? - ö. 1693-94Madde AdıGörüntüle
14FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle
15İSKENDER PAŞAZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Madde AdıGörüntüle