HAMDÎ, Ahmed Hamdî Çelebi

(d. 1620-21/1030 - ö. 1703-04/1115)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmi Ahmed Çelebi'dir. 1030/1620-21'de Diyarbakır'da doğdu. (Beysanoğlu 1996: 151). Memleketinin itibarlı tüccarlarından olup memleketininin şairleri ile müşaare ve münazaraları vardır. 1115/1703-04'te vefat etti. Tarih düşürmekte usta idi. Halep kadısı Kevakibzâde'nin vefatına:

"Düşdü evc-i Halebün kevkebi hâk-i pâye"

 Ahmed adlı oğlunu sünnet ettirdiğinde:

"Sünnet-i Ahmedi ilâna sezâ sûr oldı" tarihini düşürmüştür. Nâbî'den etkilendi ve onun çizgisinde şiirler yazdı. (Beysanoğlu 1996: 152)

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Beysanoğlu, Şevket. (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Ankara. San Matbaası.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Ol bezme duhûl eyleme kesret var içinde

Vahdetle enîs ol ki selâmet var içinde

Sinnün reh-i islâmda sittîne erişse

Hakdan sebeb-i afva beşâret var içinde

Her bir nefes alâ-yı Hakk'ı eyle tefekkür

Mabûda ibâdât eyle tâat var içinde

Mümkinse eger sohbet-i zenden hazer eyle

İdrâka zarar akluna hiffet var içinde

Hamdî güher-i nazm-ı Emîrîye kıl nazar

Tâb u eser-i âb-ı letâfet var içinde

(Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.45)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂKİF, Emîrî-zâde Ahmed Âkif Efendid. ? - ö. 1892Doğum YeriGörüntüle
2REMZÎ-İ ÂMİDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Erkal, Nurid. 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂKİF, Emîrî-zâde Ahmed Âkif Efendid. ? - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5REMZÎ-İ ÂMİDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Erkal, Nurid. 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂKİF, Emîrî-zâde Ahmed Âkif Efendid. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8REMZÎ-İ ÂMİDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Erkal, Nurid. 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂKİF, Emîrî-zâde Ahmed Âkif Efendid. ? - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11REMZÎ-İ ÂMİDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Erkal, Nurid. 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÂKİF, Emîrî-zâde Ahmed Âkif Efendid. ? - ö. 1892Madde AdıGörüntüle
14REMZÎ-İ ÂMİDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Erkal, Nurid. 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle