HAMDÎ, Ahmed Hamdî Efendi, Adanalı

(d. ?/? - ö. 1836/1252)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed Hamdî Efendi’dir. Adana’da doğdu. Medrese tahsili aldı. Müderrislik yaptı. Adana ulemasındandır. 1252/1836 yılında vefat etti.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 27.11.2014

Eserlerinden Örnekler

O şeb kıldın urûc-ı sidreye Cibrîl ile himmet

Semâ arz oldı nûrunla ki nûr-ı pür-ziyâsın sen

Gelip Beyt-i Mukaddes’de salâtı eyledin itmâm

O dem cem oldılar ervâh imâm-ı muktedâsın sen

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 75.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Akkoyunlu, Rıza Polatd. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970Doğum YeriGörüntüle
2SÖZDOĞURAN, Hacı Mustafa Çolakd. 1891 - ö. 1949Doğum YeriGörüntüle
3ÇARESİZ, Mehmet Pektaşd. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Akkoyunlu, Rıza Polatd. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970Doğum YılıGörüntüle
5SÖZDOĞURAN, Hacı Mustafa Çolakd. 1891 - ö. 1949Doğum YılıGörüntüle
6ÇARESİZ, Mehmet Pektaşd. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Akkoyunlu, Rıza Polatd. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970Ölüm YılıGörüntüle
8SÖZDOĞURAN, Hacı Mustafa Çolakd. 1891 - ö. 1949Ölüm YılıGörüntüle
9ÇARESİZ, Mehmet Pektaşd. 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Akkoyunlu, Rıza Polatd. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970MeslekGörüntüle
11SÖZDOĞURAN, Hacı Mustafa Çolakd. 1891 - ö. 1949MeslekGörüntüle
12ÇARESİZ, Mehmet Pektaşd. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Akkoyunlu, Rıza Polatd. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÖZDOĞURAN, Hacı Mustafa Çolakd. 1891 - ö. 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇARESİZ, Mehmet Pektaşd. 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Akkoyunlu, Rıza Polatd. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970Madde AdıGörüntüle
17SÖZDOĞURAN, Hacı Mustafa Çolakd. 1891 - ö. 1949Madde AdıGörüntüle
18ÇARESİZ, Mehmet Pektaşd. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle