HAMDÎ, Ahmed Hamdî Efendi, Adanalı

(d. ?/? - ö. 1836/1252)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed Hamdî Efendi’dir. Adana’da doğdu. Medrese tahsili aldı. Müderrislik yaptı. Adana ulemasındandır. 1252/1836 yılında vefat etti.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 27.11.2014

Eserlerinden Örnekler

O şeb kıldın urûc-ı sidreye Cibrîl ile himmet

Semâ arz oldı nûrunla ki nûr-ı pür-ziyâsın sen

Gelip Beyt-i Mukaddes’de salâtı eyledin itmâm

O dem cem oldılar ervâh imâm-ı muktedâsın sen

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 75.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Miyase Sertbarutd. 01 Ocak 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GARİP ALİ, Hacı Ali Şend. 02.09.1932 - ö. 2000Doğum YeriGörüntüle
3Jülide Gülizard. 1 Temmuz 1929 - ö. 14 Mart 2011Doğum YeriGörüntüle
4Miyase Sertbarutd. 01 Ocak 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GARİP ALİ, Hacı Ali Şend. 02.09.1932 - ö. 2000Doğum YılıGörüntüle
6Jülide Gülizard. 1 Temmuz 1929 - ö. 14 Mart 2011Doğum YılıGörüntüle
7Miyase Sertbarutd. 01 Ocak 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GARİP ALİ, Hacı Ali Şend. 02.09.1932 - ö. 2000Ölüm YılıGörüntüle
9Jülide Gülizard. 1 Temmuz 1929 - ö. 14 Mart 2011Ölüm YılıGörüntüle
10Miyase Sertbarutd. 01 Ocak 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
11GARİP ALİ, Hacı Ali Şend. 02.09.1932 - ö. 2000MeslekGörüntüle
12Jülide Gülizard. 1 Temmuz 1929 - ö. 14 Mart 2011MeslekGörüntüle
13Miyase Sertbarutd. 01 Ocak 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GARİP ALİ, Hacı Ali Şend. 02.09.1932 - ö. 2000Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Jülide Gülizard. 1 Temmuz 1929 - ö. 14 Mart 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Miyase Sertbarutd. 01 Ocak 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GARİP ALİ, Hacı Ali Şend. 02.09.1932 - ö. 2000Madde AdıGörüntüle
18Jülide Gülizard. 1 Temmuz 1929 - ö. 14 Mart 2011Madde AdıGörüntüle