HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalı

(d. 1294/1877 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Hamdî’dir. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 1294/1877 yılında doğdu. İdadi tahsilinin ardından Bursa’da Ziraat Bankası’na girdi. 1 Ağustos 1318/13 Ağustos 1902’de bankanın teftiş heyetine atandı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

1310/1892-1313/1895 yılları arasında Bursa mektupçusu Süleymân Nazîf ile birlikte şiir meclislerine katıldı. Bursa Fevâid mecmuasında şiirleri yayımlandı. Daha sonra İstanbul’da yayımlanan Mâlûmat, Musavver Fen ve Edeb ve İrtika dergilerinde şiir ve mensur yazıları çıktı. İbnülemin, Şükûfe-i Şebâb adında yazma bir eseri olduğunu söylemektedir (Özgül 2000: 825).

Kaynakça

Özgül, M. Kayahan (hzl). (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şairleri. C. II. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İhtiyarlığa Doğru

Hazân-resîdeleriz gayrı bâğ-ı kudrette

Filiz salar nüvemiz kalmamış bahâra kadar

Ne şânlı bir gül idik yüz çevirdi şimdi bize

O zümreler ki bütün hârdan hezâra kadar

Atılmışız yed-i cevr-i felekle bahr-ı gama

Tutup çeken dahi yoktur bizi kenâra kadar

Bürehne-pâ gezeriz şûrezâr-ı gurbette

Ulaşmaz âhımız eyvâh kurb-ı yâra kadar

Tebâh olup giden ömrün niyâz-ı avdetini

Duyarsa haykıralım sem'-i rûzgâra kadar

Biz öyle pîr-i kühen bir cüdâ-yı vaslız kim

Sürer bu nâliş-i hicrânımız mezâra kadar

(Özgül, M. Kayahan (hzl). (2000). Son Asır Türk Şairleri. C. II. Ankara: AKM Yay. 825.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Doğum YeriGörüntüle
2ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Doğum YeriGörüntüle
3NECÎBÂ (NECÎB), Eşref-zâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Doğum YeriGörüntüle
4TALİB ELESGER OĞLUd. 1877 - ö. 1979Doğum YılıGörüntüle
5NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAMDÎ, Mehmed Hamdîd. 1877 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TALİB ELESGER OĞLUd. 1877 - ö. 1979Ölüm YılıGörüntüle
8NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAMDÎ, Mehmed Hamdîd. 1877 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TALİB ELESGER OĞLUd. 1877 - ö. 1979MeslekGörüntüle
11NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HAMDÎ, Mehmed Hamdîd. 1877 - ö. ?MeslekGörüntüle
13TALİB ELESGER OĞLUd. 1877 - ö. 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Mehmed Hamdîd. 1877 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TALİB ELESGER OĞLUd. 1877 - ö. 1979Madde AdıGörüntüle
17NEBİ BORÇALId. 1877 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAMDÎ, Mehmed Hamdîd. 1877 - ö. ?Madde AdıGörüntüle