HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalı

(d. 1877/1294 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Hamdî’dir. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 1294/1877 yılında doğdu. İdadi tahsilinin ardından Bursa’da Ziraat Bankası’na girdi. 1 Ağustos 1318/13 Ağustos 1902’de bankanın teftiş heyetine atandı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

1310/1892-1313/1895 yılları arasında Bursa mektupçusu Süleymân Nazîf ile birlikte şiir meclislerine katıldı. Bursa Fevâid mecmuasında şiirleri yayımlandı. Daha sonra İstanbul’da yayımlanan Mâlûmat, Musavver Fen ve Edeb ve İrtika dergilerinde şiir ve mensur yazıları çıktı. İbnülemin, Şükûfe-i Şebâb adında yazma bir eseri olduğunu söylemektedir (Özgül 2000: 825).

Kaynakça

Özgül, M. Kayahan (hzl). (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şairleri. C. II. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 27.11.2014

Eserlerinden Örnekler

İhtiyarlığa Doğru

Hazân-resîdeleriz gayrı bâğ-ı kudrette

Filiz salar nüvemiz kalmamış bahâra kadar

Ne şânlı bir gül idik yüz çevirdi şimdi bize

O zümreler ki bütün hârdan hezâra kadar

Atılmışız yed-i cevr-i felekle bahr-ı gama

Tutup çeken dahi yoktur bizi kenâra kadar

Bürehne-pâ gezeriz şûrezâr-ı gurbette

Ulaşmaz âhımız eyvâh kurb-ı yâra kadar

Tebâh olup giden ömrün niyâz-ı avdetini

Duyarsa haykıralım sem'-i rûzgâra kadar

Biz öyle pîr-i kühen bir cüdâ-yı vaslız kim

Sürer bu nâliş-i hicrânımız mezâra kadar

Özgül, M. Kayahan (hzl). (2000). Son Asır Türk Şairleri. C. II. Ankara: AKM Yay. 825.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İLÂHÎZÂDE, Seyyid Yûsuf Efendid. ? - ö. 1627-28Doğum YeriGörüntüle
2RAHMÎ, Bursalı Pîr Mehmedd. ? - ö. 1567/68Doğum YeriGörüntüle
3NAZÎF, Hacı Mü'minzâde Seyyid Abdullah Efendid. ? - ö. 1703-04Doğum YeriGörüntüle
4ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943Doğum YılıGörüntüle
5BİMAR İSKENDER ELES OĞLUd. 1877 - ö. 1979Doğum YılıGörüntüle
6MEHMEDd. H.1293?/M.1877-1878 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
8BİMAR İSKENDER ELES OĞLUd. 1877 - ö. 1979Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMEDd. H.1293?/M.1877-1878 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943MeslekGörüntüle
11BİMAR İSKENDER ELES OĞLUd. 1877 - ö. 1979MeslekGörüntüle
12MEHMEDd. H.1293?/M.1877-1878 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BİMAR İSKENDER ELES OĞLUd. 1877 - ö. 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMEDd. H.1293?/M.1877-1878 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943Madde AdıGörüntüle
17BİMAR İSKENDER ELES OĞLUd. 1877 - ö. 1979Madde AdıGörüntüle
18MEHMEDd. H.1293?/M.1877-1878 - ö. ?Madde AdıGörüntüle