HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalı

(d. 1877/1294 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Hamdî’dir. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 1294/1877 yılında doğdu. İdadi tahsilinin ardından Bursa’da Ziraat Bankası’na girdi. 1 Ağustos 1318/13 Ağustos 1902’de bankanın teftiş heyetine atandı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

1310/1892-1313/1895 yılları arasında Bursa mektupçusu Süleymân Nazîf ile birlikte şiir meclislerine katıldı. Bursa Fevâid mecmuasında şiirleri yayımlandı. Daha sonra İstanbul’da yayımlanan Mâlûmat, Musavver Fen ve Edeb ve İrtika dergilerinde şiir ve mensur yazıları çıktı. İbnülemin, Şükûfe-i Şebâb adında yazma bir eseri olduğunu söylemektedir (Özgül 2000: 825).

Kaynakça

Özgül, M. Kayahan (hzl). (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şairleri. C. II. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İhtiyarlığa Doğru

Hazân-resîdeleriz gayrı bâğ-ı kudrette

Filiz salar nüvemiz kalmamış bahâra kadar

Ne şânlı bir gül idik yüz çevirdi şimdi bize

O zümreler ki bütün hârdan hezâra kadar

Atılmışız yed-i cevr-i felekle bahr-ı gama

Tutup çeken dahi yoktur bizi kenâra kadar

Bürehne-pâ gezeriz şûrezâr-ı gurbette

Ulaşmaz âhımız eyvâh kurb-ı yâra kadar

Tebâh olup giden ömrün niyâz-ı avdetini

Duyarsa haykıralım sem'-i rûzgâra kadar

Biz öyle pîr-i kühen bir cüdâ-yı vaslız kim

Sürer bu nâliş-i hicrânımız mezâra kadar

(Özgül, M. Kayahan (hzl). (2000). Son Asır Türk Şairleri. C. II. Ankara: AKM Yay. 825.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEYZÂDEd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BÂDİNCÂNÎ-ZÂDE ABDULLÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1683Doğum YeriGörüntüle
3FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YeriGörüntüle
4Sami Sabit Karamand. 1877 - ö. 4 Eylül 1957Doğum YılıGörüntüle
5İhsan Raifd. 1877 - ö. Nisan 1926Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943Doğum YılıGörüntüle
7Sami Sabit Karamand. 1877 - ö. 4 Eylül 1957Ölüm YılıGörüntüle
8İhsan Raifd. 1877 - ö. Nisan 1926Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
10Sami Sabit Karamand. 1877 - ö. 4 Eylül 1957MeslekGörüntüle
11İhsan Raifd. 1877 - ö. Nisan 1926MeslekGörüntüle
12ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943MeslekGörüntüle
13Sami Sabit Karamand. 1877 - ö. 4 Eylül 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İhsan Raifd. 1877 - ö. Nisan 1926Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sami Sabit Karamand. 1877 - ö. 4 Eylül 1957Madde AdıGörüntüle
17İhsan Raifd. 1877 - ö. Nisan 1926Madde AdıGörüntüle
18ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943Madde AdıGörüntüle