HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdî

(d. ?/? - ö. 1834/1250)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa Hamdî’dir. Diyarbakır’da doğdu. Keşânî-zâde Muallim Hamdî sanıyla tanındı. Tahsilini tamamladıktan sonra muallimlik yaptığı bilinmektedir. 1250/1834 yılında Diyarbakır’da öldü (Ali Emîrî 1328: 252/253). Ölüm tarihi, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid’de 1288/1871 olarak geçmektedir (Güner vd. 2003: 18).

Mustafa Hamdî, keten helvası yapmada mâhir olduğundan kış gecelerinde ve tatil günlerinde sık sık kibar evlerinin misafiri olurdu. Kaynaklarda gayet zarif ve hoş sohbet bir zat olarak anlatılır (Ali Emîrî 1328: 252/253; Beysanoğlu 1996: 190). Şiirine örnek Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid’dedir.

Kaynakça

Ali Emîrî (1328). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip, N. Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Devr-i la’linde esîr-i zülf-i müşg-efşâneyiz

Âteş-i şevkinde ey meh-rû yanan pervâneyiz

Câm-ı mey döndürme kat' et sâkiyâ peymâneyi

Şerbet-i la’l-i leb-i dildâr ile mestâneyiz

Çekmeyiz bir vech ile biz ta’n-ı zâhidden keder

Bezm-i aşkın bâdesin nûş eyleyen rindâneyiz

Tekye-i zühhâd-ı huşka girmeyiz dünyâda biz

Bende-i pîr-i mugân-ı kûşe-i meyhâneyiz

Kıssa-i Mecnûn-veş Hamdî kitâb-ı aşkda

Âlemin agzında her dem söylenen efsâneyiz

Ali Emîrî (1328). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. İstanbul: Matbaa-i Âmidî. 253.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
2Ocak, Bekir Sıtkıd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Doğum YeriGörüntüle
3LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.Doğum YeriGörüntüle
4SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Doğum YılıGörüntüle
5Ocak, Bekir Sıtkıd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Doğum YılıGörüntüle
6LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.Doğum YılıGörüntüle
7SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Ölüm YılıGörüntüle
8Ocak, Bekir Sıtkıd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Ölüm YılıGörüntüle
9LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844MeslekGörüntüle
11Ocak, Bekir Sıtkıd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936MeslekGörüntüle
12LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.MeslekGörüntüle
13SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ocak, Bekir Sıtkıd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Madde AdıGörüntüle
17Ocak, Bekir Sıtkıd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Madde AdıGörüntüle
18LÜZÛMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1878 ds.Madde AdıGörüntüle