HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdî

(d. ?/? - ö. 1250/1834)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa Hamdî’dir. Diyarbakır’da doğdu. Keşânî-zâde Muallim Hamdî sanıyla tanındı. Tahsilini tamamladıktan sonra muallimlik yaptığı bilinmektedir. 1250/1834 yılında Diyarbakır’da öldü (Ali Emîrî 1328: 252/253). Ölüm tarihi, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid’de 1288/1871 olarak geçmektedir (Güner vd. 2003: 18).

Mustafa Hamdî, keten helvası yapmada mâhir olduğundan kış gecelerinde ve tatil günlerinde sık sık kibar evlerinin misafiri olurdu. Kaynaklarda gayet zarif ve hoş sohbet bir zat olarak anlatılır (Ali Emîrî 1328: 252/253; Beysanoğlu 1996: 190). Şiirine örnek Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid’dedir.

Kaynakça

Ali Emîrî (1328). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Devr-i la’linde esîr-i zülf-i müşg-efşâneyiz

Âteş-i şevkinde ey meh-rû yanan pervâneyiz

 

Câm-ı mey döndürme kat' et sâkiyâ peymâneyi

Şerbet-i la’l-i leb-i dildâr ile mestâneyiz

 

Çekmeyiz bir vech ile biz ta’n-ı zâhidden keder

Bezm-i aşkın bâdesin nûş eyleyen rindâneyiz

 

Tekye-i zühhâd-ı huşka girmeyiz dünyâda biz

Bende-i pîr-i mugân-ı kûşe-i meyhâneyiz

 

Kıssa-i Mecnûn-veş Hamdî kitâb-ı aşkda

Âlemin agzında her dem söylenen efsâneyiz

(Ali Emîrî (1328). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. İstanbul: Matbaa-i Âmidî. 253.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İFFET, Hatice Hanımd. ? - ö. 1860Doğum YeriGörüntüle
2HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Doğum YeriGörüntüle
3VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4İFFET, Hatice Hanımd. ? - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
5HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Doğum YılıGörüntüle
6VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7İFFET, Hatice Hanımd. ? - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
8HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Ölüm YılıGörüntüle
9VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10İFFET, Hatice Hanımd. ? - ö. 1860MeslekGörüntüle
11HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?MeslekGörüntüle
12VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13İFFET, Hatice Hanımd. ? - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İFFET, Hatice Hanımd. ? - ö. 1860Madde AdıGörüntüle
17HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Madde AdıGörüntüle
18VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle