HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdî

(d. ?/? - ö. 1834/1250)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa Hamdî’dir. Diyarbakır’da doğdu. Keşânî-zâde Muallim Hamdî sanıyla tanındı. Tahsilini tamamladıktan sonra muallimlik yaptığı bilinmektedir. 1250/1834 yılında Diyarbakır’da öldü (Ali Emîrî 1328: 252/253). Ölüm tarihi, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid’de 1288/1871 olarak geçmektedir (Güner vd. 2003: 18).

Mustafa Hamdî, keten helvası yapmada mâhir olduğundan kış gecelerinde ve tatil günlerinde sık sık kibar evlerinin misafiri olurdu. Kaynaklarda gayet zarif ve hoş sohbet bir zat olarak anlatılır (Ali Emîrî 1328: 252/253; Beysanoğlu 1996: 190). Şiirine örnek Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid’dedir.

Kaynakça

Ali Emîrî (1328). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Devr-i la’linde esîr-i zülf-i müşg-efşâneyiz

Âteş-i şevkinde ey meh-rû yanan pervâneyiz

 

Câm-ı mey döndürme kat' et sâkiyâ peymâneyi

Şerbet-i la’l-i leb-i dildâr ile mestâneyiz

 

Çekmeyiz bir vech ile biz ta’n-ı zâhidden keder

Bezm-i aşkın bâdesin nûş eyleyen rindâneyiz

 

Tekye-i zühhâd-ı huşka girmeyiz dünyâda biz

Bende-i pîr-i mugân-ı kûşe-i meyhâneyiz

 

Kıssa-i Mecnûn-veş Hamdî kitâb-ı aşkda

Âlemin agzında her dem söylenen efsâneyiz

(Ali Emîrî (1328). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. İstanbul: Matbaa-i Âmidî. 253.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
2MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Doğum YeriGörüntüle
3Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Doğum YılıGörüntüle
5MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Doğum YılıGörüntüle
6Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Ölüm YılıGörüntüle
8MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
9Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844MeslekGörüntüle
11MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842MeslekGörüntüle
12Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Madde AdıGörüntüle
17MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Madde AdıGörüntüle
18Şahin Altunerd. 01 Nisan 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle