HAMDÎ, Mehmed Hamdî

(d. 1294/1877 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Hamdî’dir. 1294/1877 yılında Giresun’da doğdu. Babası Duydukoğlu Ömer Efendi’dir. İlkokul ve rüşdiyeyi Giresun’da, idadiyi ise Trabzon’da okudu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı. Öğrenciliği sırasında Ma’lûmât, Cerîde-i Edebiye ve Musavver Terakkî mecmuaları ile İkdâm ve İrtikâ gazetelerinde şiirleri, hikâyeleri ve türlü konularda yazıları yayımlandı. Hukuk Fakültesi'nde son sınıfta iken II. Abdülhamîd’in sıkı yönetimine karşı Jön Türklere katılmış, bu yüzden tutuklanarak bir süre hapis yatmıştır. 1326/1908’te II. Meşrutiyet’in ilanıyla hürriyetine kavuşmuş, meşrutiyeti destekleyen toplantılar düzenlemiş, mitinglerle halkı aydınlatmaya çalışmıştır. Bu esnada Samsun’a gitmiş, orada Aks-i Sedâ gazetesini çıkarmıştır. Bir süre sonra memleketine dönerek Giresun’un ilk gazetesi olan Giresun Ma’ârif'i daha sonra da Giresun ve Karadeniz gazetelerini çıkarmıştır. Bu sırada Balkan Harbi çıkınca bu harbe gönüllü olarak katılmıştır. Balkan Savaşı’nda şehit olmuştur.

Mehmed Hamdî, kaynaklarda milliyetçi, hürriyet âşığı, cesur ve atak bir şahsiyet olarak anlatılmaktadır (Çiçek 1997: 193). Şiirlerinin büyük bir bölümü Cerîde-i Edebiye, İkdâm ve İrtikâ gibi Osmanlı harfli mecmua ve gazetelerde yayımlanmıştır.

Kaynakça

Çiçek, Seyfullah (1997). Giresunlu Şairler. İstanbul: Mamaşoğlu Yayıncılık.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ta’n edenler ne bilir nâle ü efgânımıza

Mahrem olmaz dil-i nâ-puhteler erkânımıza

Göreli gamze-i mestâne-i dildârımızı

İşledi aşk u muhabbet oku tâ cânımıza

Düşdük âvâre-i siyeh-baht ü perîşân-ahvâl

Kalmadı tâkat-i dil âteş-i isyânımıza

Yanalım âh edelim aglayalım subh u mesâ

Gidelim yüz sürelim hep der-i cânânımıza

(Çiçek, Seyfullah (1997). Giresunlu Şairler. İstanbul: Mamaşoğlu Yayıncılık. 194.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Necati Yazgand. 14 Mayıs 1932 - ö. 23 Eylül 2014Doğum YeriGörüntüle
2Orhan Tepebaşd. 29 Mart 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MECBURİ/SALİH/SALİH MECBURİ, Salih Kayad. 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5REMZİd. 1877 - ö. 1942Doğum YılıGörüntüle
6İsak Fererad. 1877/1883 - ö. 7 Mart 1933Doğum YılıGörüntüle
7HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8REMZİd. 1877 - ö. 1942Ölüm YılıGörüntüle
9İsak Fererad. 1877/1883 - ö. 7 Mart 1933Ölüm YılıGörüntüle
10HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?MeslekGörüntüle
11REMZİd. 1877 - ö. 1942MeslekGörüntüle
12İsak Fererad. 1877/1883 - ö. 7 Mart 1933MeslekGörüntüle
13HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REMZİd. 1877 - ö. 1942Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İsak Fererad. 1877/1883 - ö. 7 Mart 1933Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAMDÎ, Hamdî Bey, Bursalıd. 1877 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17REMZİd. 1877 - ö. 1942Madde AdıGörüntüle
18İsak Fererad. 1877/1883 - ö. 7 Mart 1933Madde AdıGörüntüle