HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlı

(d. 1819/1235 - ö. 1889/1307)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Dağıstan'da 1235/1819 senesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Hamdî Efendi'dir. Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullandı. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Amasya'ya geldi. Burada Şerh Şirvânî Efendi'nin derslerine devam ederek tahsilini tamamladı. Sonra İstanbul'a gitti ve burada 1269/1852 senesinde Dâru'l-Mu'allimîn hocaları arasına katıldı. Ma'ârif Nezâreti'nde Encümen-i Teftîş ve Mu'âyene Re'îsi oldu. 1307/1889 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te medfundur.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i irfân ehlinin menzil-gehi vîrânedir

Mülk-i dil ma'mûresin sanma tehî bir hânedir

Görmeyen dest-i felekden darb-ı tîg-ı âfeti

Kerbelâ'ya düşse bilmez mâtem ü gavgâ nedir

Hâle-i âgûşa almış dün gice meh-pâreyi

Bilmeyen nâdân ki ferdâ âkıbet rüsvâ nedir

Dürr-i va'zın gûş-vâr eyler mi vâ'iz söyleme

Âlem-i lâhûta varmış mescidi mey-hânedir

Öyle bir mest-i harâbât olmuşum Hamdî bu dem

Mâ-sivâdan bilmezem dünyâ nedir ukbâ nedir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 76.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abusupiyan Akayevd. 8 Aralık 1872 - ö. 1931Doğum YeriGörüntüle
2NÂKÂMd. 1839 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
3Kadircan Kaflıd. 1889 - ö. 1969Doğum YeriGörüntüle
4ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Doğum YılıGörüntüle
5HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Doğum YılıGörüntüle
7DERTLİ GULAM, Abidind. 1849 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8NÂDİRÎ, Hasan Nâdird. 1830 - ö. 1889\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
9HULÛSÎ, Alaybeyi-zâde Mehmedd. ? - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10REMZÎ, Hasan Remzî Efendi, Vodinalıd. 1871 - ö. 1918MeslekGörüntüle
11SA\'ÎD, Müftü-zâde, Divriğilid. 1826 - ö. ?MeslekGörüntüle
12AZADI, Dövletmemmetd. 1700 - ö. 1760MeslekGörüntüle
13RE\'FET, Hacı Mehmed Re\'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REFÎK, Osman Refîk Efendi, Eyüplüd. 1802 - ö. 1854 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎKd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÜÇÜK, Güccük Abdald. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DEBÎR, Mirza Muhammedd. ? - ö. 1814Madde AdıGörüntüle
18HÂFIZ, Hâfız Mahmûd Efendd. ? - ö. 1630-35Madde AdıGörüntüle