HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlı

(d. 1235/1819 - ö. 1307/1889)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Dağıstan'da 1235/1819 senesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Hamdî Efendi'dir. Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullandı. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Amasya'ya geldi. Burada Şerh Şirvânî Efendi'nin derslerine devam ederek tahsilini tamamladı. Sonra İstanbul'a gitti ve burada 1269/1852 senesinde Dâru'l-Mu'allimîn hocaları arasına katıldı. Ma'ârif Nezâreti'nde Encümen-i Teftîş ve Mu'âyene Re'îsi oldu. 1307/1889 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te medfundur.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i irfân ehlinin menzil-gehi vîrânedir

Mülk-i dil ma'mûresin sanma tehî bir hânedir

Görmeyen dest-i felekden darb-ı tîg-ı âfeti

Kerbelâ'ya düşse bilmez mâtem ü gavgâ nedir

Hâle-i âgûşa almış dün gice meh-pâreyi

Bilmeyen nâdân ki ferdâ âkıbet rüsvâ nedir

Dürr-i va'zın gûş-vâr eyler mi vâ'iz söyleme

Âlem-i lâhûta varmış mescidi mey-hânedir

Öyle bir mest-i harâbât olmuşum Hamdî bu dem

Mâ-sivâdan bilmezem dünyâ nedir ukbâ nedir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 76.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abusupiyan Akayevd. 8 Aralık 1872 - ö. 1931Doğum YeriGörüntüle
2Kadircan Kaflıd. 1889 - ö. 1969Doğum YeriGörüntüle
3HASAN, Mehmed Hasan Han, Dağıstanlıd. ? - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
4KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendid. 1819 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
6KEMÂLÎ, Ali Kemâlî Paşa, Erzurumlud. 1819 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
7ÜRYÂNÎd. ? - ö. 1889-1890?Ölüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Tokadi-zâde Mehmed Nûrîd. 1833 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9RÛMÎ, Mehmed Muhyiddîn Paşad. ? - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10RÂŞİD, Köse Sefer-zâde Hacı Râşid Efendid. 1854 - ö. 1908MeslekGörüntüle
11HÜMÂYÎ, Mehmed Emîn Beyd. 1862 - ö. 1884MeslekGörüntüle
12HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdîd. ? - ö. 1834MeslekGörüntüle
13REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂMİD, Dîvân Efendisi-zâde Halîl Hâmid Efendid. 1771 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEF'Î, Erzurumlu Resûl Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂLİK, Mehmed Deded. ? - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle
17ZİYÂ, Gürcü Yûsuf Ziyâeddin Paşad. ? - ö. 1818-19Madde AdıGörüntüle
18MUHLİS, Abdullah Ağad. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle