HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlı

(d. 1819/1235 - ö. 1889/1307)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Dağıstan'da 1235/1819 senesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Hamdî Efendi'dir. Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullandı. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Amasya'ya geldi. Burada Şerh Şirvânî Efendi'nin derslerine devam ederek tahsilini tamamladı. Sonra İstanbul'a gitti ve burada 1269/1852 senesinde Dâru'l-Mu'allimîn hocaları arasına katıldı. Ma'ârif Nezâreti'nde Encümen-i Teftîş ve Mu'âyene Re'îsi oldu. 1307/1889 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te medfundur.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i irfân ehlinin menzil-gehi vîrânedir

Mülk-i dil ma'mûresin sanma tehî bir hânedir

Görmeyen dest-i felekden darb-ı tîg-ı âfeti

Kerbelâ'ya düşse bilmez mâtem ü gavgâ nedir

Hâle-i âgûşa almış dün gice meh-pâreyi

Bilmeyen nâdân ki ferdâ âkıbet rüsvâ nedir

Dürr-i va'zın gûş-vâr eyler mi vâ'iz söyleme

Âlem-i lâhûta varmış mescidi mey-hânedir

Öyle bir mest-i harâbât olmuşum Hamdî bu dem

Mâ-sivâdan bilmezem dünyâ nedir ukbâ nedir

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 76.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂKÂMd. 1839 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
2Akayev, Abusupiyand. 8 Aralık 1872 - ö. 1931Doğum YeriGörüntüle
3HASAN, Mehmed Hasan Han, Dağıstanlıd. ? - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
5HALİSd. 1819 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Doğum YılıGörüntüle
7FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8OSMANd. 1822 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Ölüm YılıGörüntüle
10NEVVÂB, Mir Möhsünd. 1833 - ö. 1919MeslekGörüntüle
11MECBÛR (VEFDÎ)d. 1857 - ö. 1919MeslekGörüntüle
12NEV’Î, Yahyâd. 1533-34 - ö. 1599MeslekGörüntüle
13NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂSIM, Kadıoğlud. 1805 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİLMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787Madde AdıGörüntüle
17FENAİ, Şeyh Mehmed La'li Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KEMÂLÎ, Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle