HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlı

(d. 1235/1819 - ö. 1307/1889)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Dağıstan'da 1235/1819 senesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Hamdî Efendi'dir. Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullandı. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Amasya'ya geldi. Burada Şerh Şirvânî Efendi'nin derslerine devam ederek tahsilini tamamladı. Sonra İstanbul'a gitti ve burada 1269/1852 senesinde Dâru'l-Mu'allimîn hocaları arasına katıldı. Ma'ârif Nezâreti'nde Encümen-i Teftîş ve Mu'âyene Re'îsi oldu. 1307/1889 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te medfundur.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i irfân ehlinin menzil-gehi vîrânedir

Mülk-i dil ma'mûresin sanma tehî bir hânedir

Görmeyen dest-i felekden darb-ı tîg-ı âfeti

Kerbelâ'ya düşse bilmez mâtem ü gavgâ nedir

Hâle-i âgûşa almış dün gice meh-pâreyi

Bilmeyen nâdân ki ferdâ âkıbet rüsvâ nedir

Dürr-i va'zın gûş-vâr eyler mi vâ'iz söyleme

Âlem-i lâhûta varmış mescidi mey-hânedir

Öyle bir mest-i harâbât olmuşum Hamdî bu dem

Mâ-sivâdan bilmezem dünyâ nedir ukbâ nedir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 76.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂKÂMd. 1839 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
2Abusupiyan Akayevd. 8 Aralık 1872 - ö. 1931Doğum YeriGörüntüle
3HASAN, Mehmed Hasan Han, Dağıstanlıd. ? - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
4KEMÂLÎ, Ali Kemâlî Paşa, Erzurumlud. 1819 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
5HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
6HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
7RÛMÎ, Mehmed Muhyiddîn Paşad. ? - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8OSMANd. 1822 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9Ibıray Altınsarind. 20 Ekim 1841 - ö. 17 Temmuz 1889Ölüm YılıGörüntüle
10HIFZÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1798MeslekGörüntüle
11HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdîd. ? - ö. 1834MeslekGörüntüle
12SA'DÎ, Muallim Sa'dî Efendid. 1853 - ö. 1916MeslekGörüntüle
13ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEVRES, Nevres-i Sâlisd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİCRÎ, Ahmed Hicrî, Tosyalıd. 1875 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46Madde AdıGörüntüle
17Osman Türkayd. 16 Şubat 1927 - ö. 21 Ocak 2001Madde AdıGörüntüle
18HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle