HAMDÎ, Molla Muhammed Emîn

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Molla Muhammed Emîn'dir. Kerküklü Abdullah Efendi'nin oğludur. Tezkire sahibi Hatîbî Kerkük'e gittiğinde kendisiyle tanıştı. O sıralarda Hamdî 17 yaşındaydı. Genç yaşta vefat etti. Elde sadece bir gazeli vardır. Bu gazelindeki makta beytinde geçen Hamdî kelimesinin şairin mahlası olduğu anlaşılmaktadır (Akkuş 2008: 115-16).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Didim benden mi aşk ey tıfl-ı nev-res yoksa sendendir

Didi dâd-ı Hudâ'dır bu ne sendendir ne bendendir

Didim gördün mü bir dâg-ı dilim tek gayr-ı dillerde

Didi yok yok siyehlik tal'atı şehr-i Yemen’dendir

Didim bilmem niçün tengî-i tâkat bana el virmiş

Didi nâz u tebessümle meger vasfın dehendendir

Didim zülfünden eyvâ düşdü dil çâh-ı zenahdâna

Didi zindâna düşmek Yûsuf’a terk-i vatandandır

Didim âyâ nedendir kim lu'âbım şekker-âb olmuş

Didi kim Hamdiyâ şîrînini kand-i sühandandır

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 115-116.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
2NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YeriGörüntüle
3Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YılıGörüntüle
6Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıÖlüm YılıGörüntüle
9Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle
14NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMadde AdıGörüntüle
15Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle