HAMDÎ, Molla Muhammed Emîn

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Molla Muhammed Emîn'dir. Kerküklü Abdullah Efendi'nin oğludur. Tezkire sahibi Hatîbî Kerkük'e gittiğinde kendisiyle tanıştı. O sıralarda Hamdî 17 yaşındaydı. Genç yaşta vefat etti. Elde sadece bir gazeli vardır. Bu gazelindeki makta beytinde geçen Hamdî kelimesinin şairin mahlası olduğu anlaşılmaktadır (Akkuş 2008: 115-16).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Didim benden mi aşk ey tıfl-ı nev-res yoksa sendendir

Didi dâd-ı Hudâ'dır bu ne sendendir ne bendendir

Didim gördün mü bir dâg-ı dilim tek gayr-ı dillerde

Didi yok yok siyehlik tal'atı şehr-i Yemen’dendir

Didim bilmem niçün tengî-i tâkat bana el virmiş

Didi nâz u tebessümle meger vasfın dehendendir

Didim zülfünden eyvâ düşdü dil çâh-ı zenahdâna

Didi zindâna düşmek Yûsuf’a terk-i vatandandır

Didim âyâ nedendir kim lu'âbım şekker-âb olmuş

Didi kim Hamdiyâ şîrînini kand-i sühandandır

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 115-116.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Doğum YeriGörüntüle
2NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Doğum YeriGörüntüle
3Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958Doğum YeriGörüntüle
4HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Doğum YılıGörüntüle
5NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Doğum YılıGörüntüle
6Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958Doğum YılıGörüntüle
7HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Ölüm YılıGörüntüle
8NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Ölüm YılıGörüntüle
9Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
10HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Madde AdıGörüntüle
14NEVRES-İ KADÎM, Abdürrazzâkd. ? - ö. 1762Madde AdıGörüntüle
15Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958Madde AdıGörüntüle