HARÎM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Harîm’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait iki gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Harîm’in de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Harîm-i Kayserî-i Mevlevî” ibaresinden Harîm’in Kayserili ve Mevlevî tarikatına mensup olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 35b, 153b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Harîm-i Kayserî

Şûrîde eyledi beñ ile gonçe bülbüli

Neşr eylesün çemende sabâ nükhet-i güli

 

Rindâne lâle-zâra teveccüh ider göñül

Sâkî piyâle elde sunar kırmızı müli

 

Seyyâh-ı ‘âlem olmaga râgıb olan kişi

İtmez cihânuñ ‘işretine hîç teşâguli

 

Bir tâze derde düşdi göñül olmadı devâ

Urdı zamâne sîneme tîg-i tetâvüli

 

Bir tulk-ı ebruvân-ı nigârâne mâ’ilüz

Âmed şüd-i hayâle sebeb hâl ü kâküli

 

Olsun diyâr-ı Bursa suhan-sâzı kâm-gîr

Hem Râkımuñ füzûn ola dâ’im tebeccüli

 

Bir hatt-ı nev-nümûd-ı cefâ-pîşe ey Harîm

Yakdı metâ‘-ı sabr u şekîb ü tahammüli

                                   (Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 153b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KADÎRÎ, Kadird. 1859 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
2SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Doğum YeriGörüntüle
3CEMÎLÎ, Mevlânâ Hasan Halîfed. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KADÎRÎ, Kadird. 1859 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
5SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Doğum YılıGörüntüle
6CEMÎLÎ, Mevlânâ Hasan Halîfed. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KADÎRÎ, Kadird. 1859 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
8SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Ölüm YılıGörüntüle
9CEMÎLÎ, Mevlânâ Hasan Halîfed. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KADÎRÎ, Kadird. 1859 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12CEMÎLÎ, Mevlânâ Hasan Halîfed. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KADÎRÎ, Kadird. 1859 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle
14SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Madde AdıGörüntüle
15CEMÎLÎ, Mevlânâ Hasan Halîfed. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle