HASAN, Hasan Paşa, Rum Mehmed Paşa-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Fâtih Sultân Mehmed devri şairlerinden Hasan Paşa, Vezîr Rum Mehmed Paşa’nın oğludur. İstanbulludur. Mahlası Hasan’dır. Onun güzel ahlâklı, yiğit, anlayışlı ve benzersiz bir genç olduğunu söyleyen Ahdî, eser yazıp yazmadığına dair bilgi vermemiştir. Sadece tezkiresine örnek olarak aldığı gazeli hakkında “gazel-i bî-bedel” demek suretiyle beğenisini dile getirmiştir (Solmaz 2005: 110-111).

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâ’ilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âteş-i hasret-i dil-dâr ile dil yanıkdur

Dem-be-dem dîdelerüm subha dek uyanıkdur

Seni sevdügüme düşmen n’ola inkâr itse

Işk hâlâtına ancak o Hudâ tanıkdur

Kızılırmaga nice benzedeyin eşkümi kim

Bu dem-i sâfdur o sâfî su bulanıkdur

İşigün itleri ile n’ola yoldaş olsam

Bu kulun ululuga pâdişâhum lâyıkdur

Hasan’a kılma cefâlar güzelüm ihsân it

Âşık-ı sâdıka cevr eyleme kim yazıkdur

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay. 111.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Doğum YeriGörüntüle
3Müjde, Ganid. 27 Kasım 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Doğum YılıGörüntüle
6Müjde, Ganid. 27 Kasım 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Ölüm YılıGörüntüle
9Müjde, Ganid. 27 Kasım 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27MeslekGörüntüle
12Müjde, Ganid. 27 Kasım 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Müjde, Ganid. 27 Kasım 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Madde AdıGörüntüle
18Müjde, Ganid. 27 Kasım 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle