HASAN, Mevlânâ Hasan

(d. -/- - ö. -/-)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursalıdır. Hakkındaki bilgiler Garîbî Tezkiresi’nde verilenlerle sınırlıdır. Bu kaynağa göre şair, Bursa’nın önde gelen kişilerinden bir adamın oğludur. İlim ehli, kalem sahibi bir yiğittir. İlm-i edvâr ve mûsikîde üstaddır. Nazmı ve nesri beğenilmiştir. Farklı konuları tasnif eylediği bir Risâle’si ile çok sanat ve hayaller izhar ettiği bir Dîvân’ı vardır. Ancak adı geçen eserlerin herhangi bir nüshası henüz tespit edilememiştir. Garîbî Tezkiresi’nde şairin şiirlerinden “reddü’l-acz ale’s-sadr” niteliğindeki bir gazeline yer verilmiştir (Babacan 2010: 72-73).

 

Kaynakça

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum - Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yayınevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 14.12.2017

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mısr-ı hüsnünde ki güm kıldı gönül cân u seri

Şâm-ı zülfünde imiş aldı lebünden haberi

Haber-i fürkat-i gülden çü kelâm itdi sabâ

Bülbülün lâle-sıfat kan ile doldı ciğeri

Ciğeri gamzen okı deldi vü dilden geçüben

Cânuma oldı revân dutmadı sînem siperi

Siperi pâreleyüp tîrüne cânlar vireyin

Başa doğarsa bu devlet güneşinün eseri

Eseri kılca belürmez bilinün bilmezem

Ne ümîde dolanur işbu sa’âdet kemeri

Kemeri himmet ile bilüne bağladı İlâh

Ki kemer-beste kul itdi sana şems ü kameri

Kameri bedr ü hilâl eylesün Allah hakkı

Hasanun hüsnünedür evvel ü âhir nazarı

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum - Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yayınevi. 72-73.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Elçin Poyrazlard. 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787Doğum YeriGörüntüle
3ŞİFÂYÎ, Ömerd. ? - ö. 1746Doğum YeriGörüntüle
4Elçin Poyrazlard. 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787Doğum YılıGörüntüle
6ŞİFÂYÎ, Ömerd. ? - ö. 1746Doğum YılıGörüntüle
7Elçin Poyrazlard. 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787Ölüm YılıGörüntüle
9ŞİFÂYÎ, Ömerd. ? - ö. 1746Ölüm YılıGörüntüle
10Elçin Poyrazlard. 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞİFÂYÎ, Ömerd. ? - ö. 1746Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Elçin Poyrazlard. 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787Madde AdıGörüntüle
15ŞİFÂYÎ, Ömerd. ? - ö. 1746Madde AdıGörüntüle