HASAN PAŞA

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hasan Paşa, İstanbullu'dur. Rum Mehmed Paşa'nın oğludur (Kurnaz 2001: 196). Babası, pek çok âlimle bir arada bulunup saraya girmiş, vezir olmuştur. Gülşen-i Şu’arâ’da babası ile ilgili şu beyit kaydedilmiştir: “Âsaf-ı pâdişeh-i Rûm Mehemmed Paşa / Görmemiş sadr-ı vezâretde nazîrin âdem”. Fatih Sultan Mehmed devri şairlerinden olan Hasan Paşa, genç yaşlarındaki cengaverliğiyle Efrasiyâb ve Kahramân’; zekâ ve anlayışıyla, Sührâb’a teşbih edilmiştir (Solmaz 2005: 110). Şiirlerinden, bir gazeli günümüze ulaşmıştır. 

 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal- Tatcı, Mustafa (hzl.) (2005). Mehmet Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2015
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âteş-i hasret-i dil-dâr ile dil yanıkdur

Dem-be-dem dîdelerüm subha dek uyanıkdur

Seni sevdigüme düşmen n'ola inkâr itse

Işk hâlâtına ancak o Hudâ tanıkdur

Kızılırmaga nice benzedeyin eşkümi kim

Bu dem-i sâfdur o sâfi su bulanıkdur

İşigün itleri ile n'ola yoldaş olsam

Bu kulun ululuga pâdişahum lâyıkdur

Hasan'a kılma cefâlar güzelüm ihsân it

Âşık-ı sādıka cevr eyleme kim yazıkdur

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 111). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Vahdetî, Hüsam-zâde Ahmed Vahdetî Efendid. ? - ö. 1668Doğum YeriGörüntüle
2Hikmet Feridun Esd. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Doğum YeriGörüntüle
3Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Doğum YeriGörüntüle
4Vahdetî, Hüsam-zâde Ahmed Vahdetî Efendid. ? - ö. 1668Doğum YılıGörüntüle
5Hikmet Feridun Esd. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Doğum YılıGörüntüle
6Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Doğum YılıGörüntüle
7Vahdetî, Hüsam-zâde Ahmed Vahdetî Efendid. ? - ö. 1668Ölüm YılıGörüntüle
8Hikmet Feridun Esd. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Ölüm YılıGörüntüle
9Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Ölüm YılıGörüntüle
10Vahdetî, Hüsam-zâde Ahmed Vahdetî Efendid. ? - ö. 1668Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hikmet Feridun Esd. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Vahdetî, Hüsam-zâde Ahmed Vahdetî Efendid. ? - ö. 1668Madde AdıGörüntüle
14Hikmet Feridun Esd. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Madde AdıGörüntüle
15Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Madde AdıGörüntüle