HASAN SEMAİ DEDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı, eserleri ve edebî kişiliğiyle ilgili pek fazla bilgi bulunmayan Hasan Semaî’nin Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde 16. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden olup Mevlevi tarikatı mensubu olduğu yazılıdır. Esrar Dede Tezkire-i şuarâ-yı Mevleviye'de Divân’ı olduğu kayıtlıdır (1981: 133).  

 

Kaynakça

“Hasan Semai” (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 133.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. FADİME TİKBAŞ APAK
Yayın Tarihi: 09.01.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler