HASANOĞLU MUSTAFA

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Hasanoğlu Mustafa’nın varlığı Şükrü Elçin’in Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri adlı eserindeki Hasanoğlu Mustafa mahlaslı bir şiirden tespit edilebilmektedir. Elçin, Hasanoğlu Mustafa’nın adını 17. asır âşıkları içerisinde zikreder. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlahi

Yâ ilahi kıl inayet serimin sevdasına

Sinemi siper ettim dülberlerin gavgasına

 

Çok zamandur görmeyeli ol mübarek yüzüni

Bihamdillah düşti gönlüm dülberlerin serdarına

 

Bugün ben bülbül gibi zar ile dost eyledim

Cismimi odlara yakup canımı nar eyledim

 

Bir onulmaz derde başım ben giriftar eyledim

Yâ ilahi kıl inayet serimin sevdasına

 

İy peri yüzin cevirdi asla kelam eylemez

Mevlâ’nun ihsanı çokdur kuluna zulüm eylemez

 

Eşitdim ki rakıp ölmiş kalbim eyilem? Eylemez

 Cekilüp de varmağ ister ol adûnun yasına

 

Şükür gamdan beri oldu Hasanoğlu Mustafa

Yüzini hâklere sürüp umma güzelde vefâ

 

Sen bu derde düşeli sürmedim bir dem safâ

Ya ilahi kıl inayet serimin sevdasına

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 165.