HASÎB DEDE, Neyzen

(d. ?/1800 - ö. ?/1870)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4


 Mutasavvıf bir şair olan Hasib Dede aynı zamanda musikişinastır. 1800 yılında Konya'da doğmuştur. Sertarîk Hasan Emir Dede’nin oğludur. Medrese tahsili gördükten sonra Mevleviliğe meyletti. Konya Mevlevihanesi’nde neyzenbaşı oldu (1829). Bir ara Mısır’da İbrahim Paşa’nın sarayında misafir olarak bulundu. Orada hekimliğe merak sararak bu sahada epeyce ilerledi. Aynı zamanda resim de yapan Hasîb Dede’nin Konya tekkesi mutfağında “Tâbût-ı Ali" isminde bir tablosu ve tabloya yazılı bir şiiri vardır. Şiirin ilk dörtlüğü şöyledir: “Ey gönül var tâ elinde câm-ı Cem/Bu dü nâbûd-i cihâna etme hem/Hâtıra hiç gelmesün billah gam/Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem”. Hasib Dede 1870’de vefat etmiştir (TDEA 1981: 136). 

Kaynakça

“Hasib Dede (Neyzen)” (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 136.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NİGÂRÎ, Ahmedd. 1858 - ö. 1917?-1919?Doğum YeriGörüntüle
2Raşit Duranoğlud. 1879 - ö. 12 Aralık 1963Doğum YeriGörüntüle
3NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Doğum YeriGörüntüle
4RESÂ, Mustafâ Maksûd Resâ Efendid. 1800-01 - ö. 1852-53Doğum YılıGörüntüle
5REŞÎD, Mustafa Reşîd Paşad. 1800 - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
6MURÂDÎ, Şeyh, İstanbullud. 1800 - ö. 1839 ds.Doğum YılıGörüntüle
7CELÂLÎ, Celâleddîn Çelebid. ? - ö. 1870Ölüm YılıGörüntüle
8İSMAİLd. 1820 - ö. 1870Ölüm YılıGörüntüle
9TAHSÎNd. ? - ö. 25 Mayıs 1870\'te hayattaÖlüm YılıGörüntüle
10MAZLÛMd. ? - ö. 1661-62MeslekGörüntüle
11ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İSMAİLd. 1820 - ö. 1870Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DERVİŞ MEHMED, Derviş Muhammedd. ? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RUHÎ KEMTERd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
16DİNDARÎ, Veli Recai Velibeyoğlud. 16.08.1916 - ö. 30.04.1991Madde AdıGörüntüle
17MEYLÎ, Ebussuûd-zâde Mehmed Çelebid. 1524-25 - ö. 1563-64Madde AdıGörüntüle