HÂSİB, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/1717-18)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Mehmed’dir. Doğum tarihi bilinmeyen şair Kastamonu’da dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Şairle alakalı kapsamlı bilgi veren yegâne kaynak Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘u’l-fuzalâ’sıdır. Mehmed Süreyyâ, Vekâyi‘u’l-fuzalâ’da bildirilenleri tekrar etmiştir. İyi bir eğitim alarak medrese tahsilini tamamladı. Divan hocaları arasına katıldı. 1117/1705-06 yılında defterdarlığa bağlı kalemlerden baş mukataacılık görevine layık görüldü. 1126/1714-15 yılında Abdî Paşa Mısır valiliğine tayin edilince Hâsib Mehmed Efendi de Mısır mukabelecisi oldu. Bir yıl sonra İstanbul’a döndü ve o tarihte sadrazam olan Şehit Ali Paşa tarafından Bozcaada’ya sürüldü. 1130/1717-18 yılında Bozcaada’da vefat etti. Eserleri hakkında kaynaklarda herhangi bir malumat bulunmamaktadır. Dîvân sahibi olup olmadığı bilinmemektedir. Şiirlerinde mesleğinin de tesiriyle “hesap eden/yapan” anlamında “Hâsib” mahlasını kullandı. Günümüze erişen şiirlerinden hareketle klasik Türk şiirinin genel kaidelerini bilen, aruz kullanım becerisi iyi olan, klasik üslupta şiirler yazmış bir şair olduğu söylenebilir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 649.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2018). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay. 2833.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 25.11.2020
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dilde fikr-i gerdiş-i çeşm-i kebûdı cilveger

Gâlibâ şimden girü gerdûn gönlümce döner

***

İder giryeyle her geldükçe bin cân ile istikbâl

Hayâl-i yâri âyâ çeşm-i pür-nem nem kıyâs eyler


(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2018). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-FuzalâŞeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay. 2833)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636Doğum YeriGörüntüle
2Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Doğum YeriGörüntüle
4FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636Doğum YılıGörüntüle
5Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Doğum YılıGörüntüle
7FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Ölüm YılıGörüntüle
10FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636MeslekGörüntüle
11Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
12NAİLİd. 1864 - ö. 1934?MeslekGörüntüle
13FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636Madde AdıGörüntüle
17Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Madde AdıGörüntüle