HÂSİB, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/1717-18)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Mehmed’dir. Doğum tarihi bilinmeyen şair Kastamonu’da dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Şairle alakalı kapsamlı bilgi veren yegâne kaynak Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘u’l-fuzalâ’sıdır. Mehmed Süreyyâ, Vekâyi‘u’l-fuzalâ’da bildirilenleri tekrar etmiştir. İyi bir eğitim alarak medrese tahsilini tamamladı. Divan hocaları arasına katıldı. 1117/1705-06 yılında defterdarlığa bağlı kalemlerden baş mukataacılık görevine layık görüldü. 1126/1714-15 yılında Abdî Paşa Mısır valiliğine tayin edilince Hâsib Mehmed Efendi de Mısır mukabelecisi oldu. Bir yıl sonra İstanbul’a döndü ve o tarihte sadrazam olan Şehit Ali Paşa tarafından Bozcaada’ya sürüldü. 1130/1717-18 yılında Bozcaada’da vefat etti. Eserleri hakkında kaynaklarda herhangi bir malumat bulunmamaktadır. Dîvân sahibi olup olmadığı bilinmemektedir. Şiirlerinde mesleğinin de tesiriyle “hesap eden/yapan” anlamında “Hâsib” mahlasını kullandı. Günümüze erişen şiirlerinden hareketle klasik Türk şiirinin genel kaidelerini bilen, aruz kullanım becerisi iyi olan, klasik üslupta şiirler yazmış bir şair olduğu söylenebilir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 649.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2018). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay. 2833.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 25.11.2020
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dilde fikr-i gerdiş-i çeşm-i kebûdı cilveger

Gâlibâ şimden girü gerdûn gönlümce döner

***

İder giryeyle her geldükçe bin cân ile istikbâl

Hayâl-i yâri âyâ çeşm-i pür-nem nem kıyâs eyler


(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2018). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-FuzalâŞeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay. 2833)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂHİDÎ, Şeyh Alî Vâhidî Efendid. ? - ö. 1764-1765Doğum YeriGörüntüle
2İBRÂHİM, Ceceli-zâde, Kastamonulud. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
3FEVZÎ, Hasand. 1857 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
4VÂHİDÎ, Şeyh Alî Vâhidî Efendid. ? - ö. 1764-1765Doğum YılıGörüntüle
5İBRÂHİM, Ceceli-zâde, Kastamonulud. ? - ö. 1844Doğum YılıGörüntüle
6FEVZÎ, Hasand. 1857 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
7VÂHİDÎ, Şeyh Alî Vâhidî Efendid. ? - ö. 1764-1765Ölüm YılıGörüntüle
8İBRÂHİM, Ceceli-zâde, Kastamonulud. ? - ö. 1844Ölüm YılıGörüntüle
9FEVZÎ, Hasand. 1857 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10VÂHİDÎ, Şeyh Alî Vâhidî Efendid. ? - ö. 1764-1765MeslekGörüntüle
11İBRÂHİM, Ceceli-zâde, Kastamonulud. ? - ö. 1844MeslekGörüntüle
12FEVZÎ, Hasand. 1857 - ö. 1917MeslekGörüntüle
13VÂHİDÎ, Şeyh Alî Vâhidî Efendid. ? - ö. 1764-1765Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İBRÂHİM, Ceceli-zâde, Kastamonulud. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEVZÎ, Hasand. 1857 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÂHİDÎ, Şeyh Alî Vâhidî Efendid. ? - ö. 1764-1765Madde AdıGörüntüle
17İBRÂHİM, Ceceli-zâde, Kastamonulud. ? - ö. 1844Madde AdıGörüntüle
18FEVZÎ, Hasand. 1857 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle