HATÎB

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hatîb’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Hatîb’in de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Hatîb-i Adanavî” ibaresinden Hatîb’in Adanalı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 54a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Hatîb-i Adanavî

Harâb itmek dil-i ‘uşşâkı dehrüñ iltizâmında

Kusûr itmez felek merd [ü] denîye ihtirâmında

 

‘Aceb tahrîk ider mi perçemin bâd-ı sabâ bilmem

Dili sevdâyî kıldı zülfünüñ zîr-i zalâmında

 

Çemende serviler yâ-hû diyü baş egdi her semte

O nâzî perverüñ bilmem ne hâlet var hırâmında

 

Yaturken âsitânında yüzüm basdı ‘itâb itdi

Kusûr itdüm dirîgâ mâh-rûyuñ iltiyâmında

 

Bugün bir kand-ı güftâr ile sohbet eylemiş tahkîk

Sühân-perver Hatîbüñ başka lezzet var kelâmında

                                               (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 54a)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GARİP/HAMZA, Hamza Karabulutd. 01.01.1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Merve Koçak Kurtd. 15 Mayıs 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ömer Faruk Dönmezd. 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GARİP/HAMZA, Hamza Karabulutd. 01.01.1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Merve Koçak Kurtd. 15 Mayıs 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ömer Faruk Dönmezd. 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GARİP/HAMZA, Hamza Karabulutd. 01.01.1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Merve Koçak Kurtd. 15 Mayıs 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ömer Faruk Dönmezd. 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GARİP/HAMZA, Hamza Karabulutd. 01.01.1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Merve Koçak Kurtd. 15 Mayıs 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ömer Faruk Dönmezd. 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13GARİP/HAMZA, Hamza Karabulutd. 01.01.1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Merve Koçak Kurtd. 15 Mayıs 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Ömer Faruk Dönmezd. 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle