HÂTİFÎ, Abdurrahman Hâtifî Efendi

(d. ?/? - ö. 970/1562)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ankara'da doğdu. Asıl adı Abdurrahman’dır. Ma’lûl Emîr Efendi’den mülazım oldu ve kadılık yaptı. Hâtifî mahlasıyla şiirler yazdı. Arapça ve Farsça bilen şairin üç dilde yazılmış şiirleri vardır. Kaynaklar Hâtifî’nin şiirlerini başarılı bulurlar. Musiki ilminde de mahareti vardır. 970/ 1562 yılında vefat etti (Solmaz 2005: 307, Sungurhan 2009: 421). 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.06.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yaş ile gözlerüm müjemi pür-dür itdiler

Bilsem ki bu kadar dürri kanda düretdiler

Düşmüşdi halk ayakdan iricek meh-i sıyam

‘Iyd oldı sâkîler mehi yine türetdiler

Miskîn gazâl nice bırakmıya nâfesin

Gîsûlarun şehâ katı kanın kurıtdılar

Nâr-ı cahîmden yüri havf itme Hâtifî

Ol kûşeyi ulular içün hep kurıtdılar

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay. 307)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLİS, İbrâhim Edhem Hâlis Efendid. 1852 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
2Mustafa Ünald. 25 Nisan 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Avni Özgüreld. 1 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂLİS, İbrâhim Edhem Hâlis Efendid. 1852 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
5Mustafa Ünald. 25 Nisan 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Avni Özgüreld. 1 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİS, İbrâhim Edhem Hâlis Efendid. 1852 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
8Mustafa Ünald. 25 Nisan 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Avni Özgüreld. 1 Ocak 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLİS, İbrâhim Edhem Hâlis Efendid. 1852 - ö. 1917MeslekGörüntüle
11Mustafa Ünald. 25 Nisan 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Avni Özgüreld. 1 Ocak 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÂLİS, İbrâhim Edhem Hâlis Efendid. 1852 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mustafa Ünald. 25 Nisan 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Avni Özgüreld. 1 Ocak 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂLİS, İbrâhim Edhem Hâlis Efendid. 1852 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle
17Mustafa Ünald. 25 Nisan 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Avni Özgüreld. 1 Ocak 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle