HÂTİFÎ, Abdurrahman Hâtifî Efendi

(d. ?/? - ö. 1562/970)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ankara'da doğdu. Asıl adı Abdurrahman’dır. Ma’lûl Emîr Efendi’den mülazım oldu ve kadılık yaptı. Hâtifî mahlasıyla şiirler yazdı. Arapça ve Farsça bilen şairin üç dilde yazılmış şiirleri vardır. Kaynaklar Hâtifî’nin şiirlerini başarılı bulurlar. Musiki ilminde de mahareti vardır. 970/ 1562 yılında vefat etti (Solmaz 2005: 307, Sungurhan 2009: 421). 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.06.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yaş ile gözlerüm müjemi pür-dür itdiler

Bilsem ki bu kadar dürri kanda düretdiler

Düşmüşdi halk ayakdan iricek meh-i sıyam

‘Iyd oldı sâkîler mehi yine türetdiler

Miskîn gazâl nice bırakmıya nâfesin

Gîsûlarun şehâ katı kanın kurıtdılar

Nâr-ı cahîmden yüri havf itme Hâtifî

Ol kûşeyi ulular içün hep kurıtdılar

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâ'sı. Ankara: AKM Yay. 307)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ayla Çınaroğlud. 1 Ocak 1939 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2C. Hakan Arsland. 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İsmail Gençtürkd. 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ayla Çınaroğlud. 1 Ocak 1939 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5C. Hakan Arsland. 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İsmail Gençtürkd. 1944 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ayla Çınaroğlud. 1 Ocak 1939 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8C. Hakan Arsland. 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İsmail Gençtürkd. 1944 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ayla Çınaroğlud. 1 Ocak 1939 - ö. ?MeslekGörüntüle
11C. Hakan Arsland. 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İsmail Gençtürkd. 1944 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ayla Çınaroğlud. 1 Ocak 1939 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14C. Hakan Arsland. 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İsmail Gençtürkd. 1944 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ayla Çınaroğlud. 1 Ocak 1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17C. Hakan Arsland. 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İsmail Gençtürkd. 1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle