HÂTİFÎ, Abdurrahman Hâtifî Efendi

(d. ?/? - ö. 1562/970)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ankara'da doğdu. Asıl adı Abdurrahman’dır. Ma’lûl Emîr Efendi’den mülazım oldu ve kadılık yaptı. Hâtifî mahlasıyla şiirler yazdı. Arapça ve Farsça bilen şairin üç dilde yazılmış şiirleri vardır. Kaynaklar Hâtifî’nin şiirlerini başarılı bulurlar. Musiki ilminde de mahareti vardır. 970/ 1562 yılında vefat etti (Solmaz 2005: 307, Sungurhan 2009: 421). 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.06.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Yaş ile gözlerüm müjemi pür-dür itdiler

Bilsem ki bu kadar dürri kanda düretdiler

Düşmüşdi halk ayakdan iricek meh-i sıyam

‘Iyd oldı sâkîler mehi yine türetdiler

Miskîn gazâl nice bırakmıya nâfesin

Gîsûlarun şehâ katı kanın kurıtdılar

Nâr-ı cahîmden yüri havf itme Hâtifî

Ol kûşeyi ulular içün hep kurıtdılar (Solmaz 2005: 307)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ünal, Mustafad. 25 Nisan 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Artukmaç, Yağmurd. 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ünal, Mustafad. 25 Nisan 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Artukmaç, Yağmurd. 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ünal, Mustafad. 25 Nisan 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Artukmaç, Yağmurd. 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ünal, Mustafad. 25 Nisan 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Artukmaç, Yağmurd. 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
12OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ünal, Mustafad. 25 Nisan 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Artukmaç, Yağmurd. 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ünal, Mustafad. 25 Nisan 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Artukmaç, Yağmurd. 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18OZAN FEHMİ, Fehmi Doğrugözd. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle