HATMÎ, Abdurrahim Çelebi

(d. ?/? - ö. 1619/1029)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Semendireklidir. Divan katipliği yaptı. Hoşsohbet kişiliği ile meclislerin aranan şahsiyetlerindendi. Şiirleri de mizacı gibi gönül okşayıcıydı (Altun 1997: 29).

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin-Sözlük), Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 07.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Yalınız sana degildür cevr-i devr-i rûzgâr

Açlıgından ey gönül deryâ köpük kusmakdadur (Altun 1997: 29)