HAYFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Hayfî, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde verilen bilgiye göre 19. yüzyılda yaşamıştır (1981: 177). Hayfî'nin adı, Hızrî’nin Cem’-üş-Şairân isimli şairnâmesinde zikredilmektedir (45. dörtlük) (Kaya 1990: 36). Kaynaklarda, âşığın ne zaman vefat ettiğine dair bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay. 

"Hayfî" (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 177. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 10.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler