HAYREDDİNZÂDE, Ahmed Hayrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1616/1025)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa'da doğdu. Hoca Sadeddin Efendi’den mülâzım olduktan sonra kırk akçe ile müderris oldu. 1019/1610 yılında emekli olan Bahaddinzâde Bekrî Efendi yerine Sekban Ali Paşa Medresesine müderris tayin edildi. Sırasıyla Topkapı’daki Ahmed Paşa ve Murad Paşa medreselerine atandı. 1024/1615 yılında Bursa’daki Manastır Medresesine atandığında bu görevi kabul etmeyip kendi isteğiyle emekli oldu. 1025/1616 yılında vefat etti (Özcan 1989: 582).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev'izadeAtayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri. 5 C. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 09.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Matla

Nâmun agyâr ile yâd olsa şehâ dûr olmaz

Sifleye mâil olan hayr ile mezkûr olmaz

Beyt

Reh-i ışkda kodum başımı cânım kaldı

Lutf it ey gamze-i dilber anı da bir yola ko 

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev'izadeAtayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri. 5 C. İstanbul: Çağrı Yay. 583. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
2SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52Doğum YeriGörüntüle
3SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Doğum YılıGörüntüle
5SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52Doğum YılıGörüntüle
6SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Ölüm YılıGörüntüle
8SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52Ölüm YılıGörüntüle
9SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647MeslekGörüntüle
11SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52MeslekGörüntüle
12SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Madde AdıGörüntüle
17SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52Madde AdıGörüntüle
18SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle