HAYRET

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmayan şairin varlığı, Kayseri'de bulunan birtakım kitabelerdeki tarih manzumelerinden anlaşılmaktadır. Göncüzâde Kasım Efendi'nin kabrindeki mezar taşı kitabesinde Hayret'e ait manzum tarih 1258 (1842/43) yılını verdiğine göre, şairin de 19. yüzyılın başlarında doğduğu düşünülebilir. Mevlevî şeyhi Süleyman Türâbî'nin kabrindeki kitabede de Hayret'in düşürdüğü bir tarih vardır.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 144-145.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sâni'-i Monlâ-yı Rûmî pîşvâ-yı ârifân
Mürşid-i râh-ı hakîkat feyz-bahş-ı sâlikân


Söyledüp esrâr-ı arş u âlem-i lâhûtı hep
Hakk ile hakke'l-yakîn vuslatda idi her zamân


Oldı sırr-ı pâkine ilhâm emr-i irci'î
Bâl açup gitdi huzûra ol hümâ-yı lâ-mekân


Dergeh-i vâlâ-yı Mevlânâ'da iken post-nişîn
Tekye-i dâru's-selâma oldı şeyh-i kâm-rân


Çıkdı bir târîh-i mu'cem Hayretâ dilden hemân
"Kutb-ı devrân Şeyh Süleymân ayledi 'azm-i cinân"

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 144-145.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hilal Kılıçd. 12 Ekim 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DİDARÎd. ? - ö. 1870Doğum YeriGörüntüle
3MUHTÂRd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hilal Kılıçd. 12 Ekim 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DİDARÎd. ? - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
6MUHTÂRd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hilal Kılıçd. 12 Ekim 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DİDARÎd. ? - ö. 1870Ölüm YılıGörüntüle
9MUHTÂRd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hilal Kılıçd. 12 Ekim 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11DİDARÎd. ? - ö. 1870Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MUHTÂRd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Hilal Kılıçd. 12 Ekim 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14DİDARÎd. ? - ö. 1870Madde AdıGörüntüle
15MUHTÂRd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle