HAYRET

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmayan şairin varlığı, Kayseri'de bulunan birtakım kitabelerdeki tarih manzumelerinden anlaşılmaktadır. Göncüzâde Kasım Efendi'nin kabrindeki mezar taşı kitabesinde Hayret'e ait manzum tarih 1258 (1842/43) yılını verdiğine göre, şairin de 19. yüzyılın başlarında doğduğu düşünülebilir. Mevlevî şeyhi Süleyman Türâbî'nin kabrindeki kitabede de Hayret'in düşürdüğü bir tarih vardır.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 144-145.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sâni'-i Monlâ-yı Rûmî pîşvâ-yı ârifân
Mürşid-i râh-ı hakîkat feyz-bahş-ı sâlikân


Söyledüp esrâr-ı arş u âlem-i lâhûtı hep
Hakk ile hakke'l-yakîn vuslatda idi her zamân


Oldı sırr-ı pâkine ilhâm emr-i irci'î
Bâl açup gitdi huzûra ol hümâ-yı lâ-mekân


Dergeh-i vâlâ-yı Mevlânâ'da iken post-nişîn
Tekye-i dâru's-selâma oldı şeyh-i kâm-rân


Çıkdı bir târîh-i mu'cem Hayretâ dilden hemân
"Kutb-ı devrân Şeyh Süleymân ayledi 'azm-i cinân"

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 144-145.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yahya Kemal Akansud. 21 Haziran 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KUL MUSTAFA, Mustafa Danacıd. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HİCABÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Yahya Kemal Akansud. 21 Haziran 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KUL MUSTAFA, Mustafa Danacıd. 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HİCABÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Yahya Kemal Akansud. 21 Haziran 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KUL MUSTAFA, Mustafa Danacıd. 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HİCABÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Yahya Kemal Akansud. 21 Haziran 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KUL MUSTAFA, Mustafa Danacıd. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİCABÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Yahya Kemal Akansud. 21 Haziran 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14KUL MUSTAFA, Mustafa Danacıd. 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HİCABÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle