HAYRET, Mehmed Hayret Efendi

(d. ?/? - ö. 1826-27/1242)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı, Mehmed Hayret Efendi'dir. İstanbul'da dünyaya geldi. Doğum tarihi bilinmemektedir. Dîvân-ı Hümâyûn Kaleminde görevliyken 1242/1826-27 tarihinde İstanbul'da vefat etti. "Eyleye me’vâ Behişti Hak Mehemmed Hayret’e" mısraı sadece noktalı harflerin hesaplanmasıyla ölüm tarihi olan 1242/1826-27'yi vermektedir. Mezarı İstanbul Fatih'te Çarşamba Pazarı'ndadır (Fatîn 1271: 80).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâil. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). "Hayret". C. IV. Ankara: AKM Yay. 438.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RIFAT KÜTÜK
Yayın Tarihi: 17.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gülşen-i hüsnün güzîde bir gül-i ra‘nâsıdır

Rûz u şeb feryâd idenler bülbül-i şeydâsıdır

Aks idelden Leyli-i hüsni o mihrin âleme

Kaysveş san cümle âlem âşık-ı şeydâsıdır

Şâh-ı gamzen âşıka dîvân-ı aşkda sahh çeküp

Katline fermân iden ol kaşları tugrâsıdır

Rind-i mey-hârı sakın zemm itme ey mâh-ı münîr

Mest iden halkı o şûhun bâde-i hamrâsıdır

Âteş-i hecr ile her dem âlemi sûzân iden

Hayretâ ol kâfirin hep cevr ü istignâsıdır

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 79-80.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YeriGörüntüle
2ÂLÎ, Hekimoğlu Âlî Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Doğum YeriGörüntüle
3TÂ'İB, Ömer Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YılıGörüntüle
5ÂLÎ, Hekimoğlu Âlî Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Doğum YılıGörüntüle
6TÂ'İB, Ömer Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24Ölüm YılıGörüntüle
8ÂLÎ, Hekimoğlu Âlî Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Ölüm YılıGörüntüle
9TÂ'İB, Ömer Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24MeslekGörüntüle
11ÂLÎ, Hekimoğlu Âlî Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758MeslekGörüntüle
12TÂ'İB, Ömer Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂLÎ, Hekimoğlu Âlî Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂ'İB, Ömer Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24Madde AdıGörüntüle
17ÂLÎ, Hekimoğlu Âlî Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Madde AdıGörüntüle
18TÂ'İB, Ömer Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle