HAYRETÎ, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1614/1039)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayretî Mehmed Efendi, Bursa'da doğdu. Asıl adı Mehmed olup Hayrettin Efendi'nin oğludur. Hoca Sadeddin Efendi'den mülâzım oldu. Kırk akçalık medreseden azlolunduktan sonra hâriç elli rütbesini aldı (Özcan 1989: 3/90). Sekban Ali, Topkapı Ahmet Paşa ve Sinan Paşa medreselerinde müderrislik yaptı. Bursa'da 1039/1629 yılında vebadan vefat etti ve oraya gömüldü (Özcan 1989: 3/90). Mucîb ile Seyyid Rızâ 1035/1625 tarihinde vefat ettiğini yazar (Kurnaz 2001: 981/235). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü vefatını 1023/1614 olarak gösteriyor (İpekten 1988: 201).

Döneminin bilgin ve şairlerindendi. Nefî İstanbul'a geldiğinde Hayretî ile karşılıklı şiirler söylemişlerdir (Mehmed Süreyyâ 1308-15/ 1890-97: 2/263).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.). (1988). Belîğ İsmail. Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık.

Altun, Kudret (1997). Tezkire-i Mucîb. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk vd (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nâil Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.). (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Numâniye ve Zeyilleri 3 C. İstanbul: Çağrı Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Zavotçu, Gencay (2009). Rızâ Tezkiresi. (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı.

Zavotçu, Gencay. Zehr-i Mârzâde Seyyid Mehmed Rızâ ve Tezkiresi. e-kitap.kulturturizm.gov.tr.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Reh-i ışkuñda kodum başumı cânum kaldı

Lutf it ey gamze-i dilber anı da bir yola ko

Hâneme gel diyü tutdum dâmen-i yâri hele

Ey dil-i bî-çâre sa'y it tutdugun âsân gele

(Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nâil Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 981/235)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1738-39Doğum YeriGörüntüle
2KAVAKLIZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
3ŞÛRÎ, Derviş Şûrî Çelebid. ? - ö. 1582-83Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNÎ, Abdüddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Ölüm YılıGörüntüle
5FÜRÛĞÎd. ? - ö. 1614/15Ölüm YılıGörüntüle
6Sâdıkî-i Kitâbdârd. 1532 - ö. 1613-1614Ölüm YılıGörüntüle
7NÂİLÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1675-76MeslekGörüntüle
8HAKKI, İbrahim Hakkıd. 1876 - ö. 1906MeslekGörüntüle
9HÂFIZ, Hasırcı-zâde Hâfız Mehmed Ağad. 1803 - ö. 1887MeslekGörüntüle
10HİMMETÎ, Himmetî Beyd. ? - ö. 1590Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SIDKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ERŞÎ, Hoca Cahân (Yakup)d. 1684-85 - ö. 1755-56Madde AdıGörüntüle
14NÂZIMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15TAB'Î, Kasım Halifezâde Mehmed Tab'î Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle