HAYRÎ, Müderris-zâde Ahmed Hayrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1851/1268)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Medresede eğitimini tamamladıktan sonra kitabet hizmetiyle bir müddet Mekteb-i Tıbbiye'de görevlendirildi. Sonra Haleb-i Şehbâ mevleviyeti verildi. Bu görevinden mazul olduğu hâlde 1268/1851 senesinde vefat etti.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Pîç ü tâbı çekdigim kendi günâhımdır benim

Ol sebebden künc-i fürkat nâle-gâhımdır benim

Sanma ey sûfî mazîk-i çilledir âlem bana

Kaydsızlık vüs'at-i mülk-i refâhımdır benim

Ol kadar aks-i ruhun itdi rubûde çeşmimi

Vechin üzre nev-hat-ı müjgân nigâhımdır benim

Her zamân cevr etdigin üftâdeye hadden efzûn

Nezd-i agyâr ol sebeb cây-ı penâhımdır benim

Sanma zâhid kim dil-i Hayri günehden fikr ider

Afv-ı Îzid melce'imdir tekye-gâhımdır benim

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 90.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Doğum YeriGörüntüle
2NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşad. ? - ö. Kasım-Aralık 1648Doğum YeriGörüntüle
3RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. 1723 - ö. 1765Doğum YeriGörüntüle
4HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Doğum YılıGörüntüle
5NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşad. ? - ö. Kasım-Aralık 1648Doğum YılıGörüntüle
6RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. 1723 - ö. 1765Doğum YılıGörüntüle
7HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Ölüm YılıGörüntüle
8NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşad. ? - ö. Kasım-Aralık 1648Ölüm YılıGörüntüle
9RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. 1723 - ö. 1765Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822MeslekGörüntüle
11NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşad. ? - ö. Kasım-Aralık 1648MeslekGörüntüle
12RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. 1723 - ö. 1765MeslekGörüntüle
13HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşad. ? - ö. Kasım-Aralık 1648Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. 1723 - ö. 1765Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Madde AdıGörüntüle
17NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşad. ? - ö. Kasım-Aralık 1648Madde AdıGörüntüle
18RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. 1723 - ö. 1765Madde AdıGörüntüle