HEMDEMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hemdemî’nin doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi'nde, asıl adı bilinmeyen âşığın 19. yüzyılda yaşamış olduğu belirtilmiştir (2004: 11). Adı geçen kaynaktaki içerikten farklı bir bilgi içermemekle birlikte Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde de "Hemdemî" maddesi mevcuttur (1981: 206). Doğan Kaya'nın Şairnâmeler adlı eserinde bulunan Hızrî’nin Cem’-üş-Şairân adlı şairnâmesinin 30. dörtlüğünde âşığın adı zikredilmektedir (Kaya 1990: 34). Âşığın ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Yzl. Krl. (2004). "Hemdemî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 11.

"Hemdemî" (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 206. 


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 06.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler