HEVÂYÎ, İbrâhim

(d. 1873/1290 - ö. 1916/1334)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1290/1873’te Antep’in İlbeyli nahiyesinin Kurutepe Köyü’nde doğmuştur. Halk arasında kendisine Taşdemir Hoca derlermiş. Ağcakoyunlu nahiyesinin Yeniyapan köyünde 1916’da vefat etmiştir. Halep Sultanisi‘nde okumuş, askerî okula kaydolmak istemişse de babasının buna izin vermemesi yüzünden bu emeline nail olamamıştır. Hayatını zengin ağaların yanında çalışarak kazanmıştır. Pervasızca ve kimseye minnettar olmayarak hayatını geçirmiştir (Özbaş 1940: 12).

Kendi el yazısıyla yazılmış Dîvânçe'sinde 39 parça şiiri vardır. Hece vezniyle yazılmış şiirleri de vardır. Şiirlerinde klasik şiirin mazmunlarını ustalıkla kullanmıştır.

Kaynakça

Özbaş, Ömer (1940). “İbrahim Hevai”. Başpınar Dergisi. (11-12): 12,13,14; (7): 24, 13, 55, 56; (14): 16; (15): 7,8.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 09.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mâlik-i devlet isen baht ü sa‘âdet sendedir

Ger fakîr isen sefâletle melâmet sendedir

Kılma da‘vâ-yı kerâmet nâfile söz söyleme

Sîm ü zer var ise sende bil kerâmet sendedir

Kahramân olsan eger âlemde sapma bir yola

Yok ise elde nukûdun hep rezâlet sendedir

Olsa hüsn ile cemâlin Yûsuf-ı Ken‘ân gibi

Âleme muhtâc isen türlü kerâhet sendedir

Tutalım kutb-ı cihânsın elde yok ne fâ‘ide

Mâl-i dünyâ yok ise dâ‘im hacâlet sendedir

Akl ile olsan Felâtûn-ı zamân bîhûdesin

Yok durur mâdem ki mâlın her hamâkat sendedir

Okusan cümle ulûmu ser-te-ser hatm eylesen

Elde varın olmasa ayn-ı cehâlet sendedir

Tâli‘in yâver olup korsa başına devleti

Hem şecâ‘at hem zekâvet hem selâmet sendedir

Ey Hevâyî sen kemâl tahsîline râgıb idin

Âkıbet fehmeyledin ki bu kabâhat sendedir

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 224.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHÎM, Körükçü Hâfız Ahmed Efendid. ? - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
2RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
3SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
4KURBANÎ, Sivaslıd. 1873 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
5AVNÎ, Avni Konukd. 1873 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Çavdaroğlu, Şerifd. 11 Aralık 1873 - ö. 3 Eylül 1958Doğum YılıGörüntüle
7SÂMÎ, Mustafa Sâmî, Ayaşlıd. 1858 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Ölüm YılıGörüntüle
9BAHÂEDDÎN, Zîver Paşa-zâde Yûsufd. 1851 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10SEFİL KAMBERÎd. 1867 - ö. 1897MeslekGörüntüle
11SEYYİD FİGÂNÎd. 1884 - ö. 1929MeslekGörüntüle
12BURHANÎ, Dursun Durdağıd. 12.03.1937 - ö. -MeslekGörüntüle
13MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEYRÎ, Seyrî Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSAF, Mehmed Emînd. 1797 - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂRÎ, Ahmed Dede Pindârîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MEŞKÎ, Mehmed Meşkî Çelebid. ? - ö. 1595-96Madde AdıGörüntüle
18ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Madde AdıGörüntüle