HEVÂYÎ, İbrâhim

(d. 1290/1873 - ö. 1334/1916)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1290/1873’te Antep’in İlbeyli nahiyesinin Kurutepe Köyü’nde doğmuştur. Halk arasında kendisine Taşdemir Hoca derlermiş. Ağcakoyunlu nahiyesinin Yeniyapan köyünde 1916’da vefat etmiştir. Halep Sultanisi‘nde okumuş, askerî okula kaydolmak istemişse de babasının buna izin vermemesi yüzünden bu emeline nail olamamıştır. Hayatını zengin ağaların yanında çalışarak kazanmıştır. Pervasızca ve kimseye minnettar olmayarak hayatını geçirmiştir (Özbaş 1940: 12).

Kendi el yazısıyla yazılmış Dîvânçe'sinde 39 parça şiiri vardır. Hece vezniyle yazılmış şiirleri de vardır. Şiirlerinde klasik şiirin mazmunlarını ustalıkla kullanmıştır.

Kaynakça

Özbaş, Ömer (1940). “İbrahim Hevai”. Başpınar Dergisi (11-12): 12,13,14; (7): 24, 13, 55, 56; (14): 16; (15): 7,8.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mâlik-i devlet isen baht ü sa‘âdet sendedir

Ger fakîr isen sefâletle melâmet sendedir

Kılma da‘vâ-yı kerâmet nâfile söz söyleme

Sîm ü zer var ise sende bil kerâmet sendedir

Kahramân olsan eger âlemde sapma bir yola

Yok ise elde nukûdun hep rezâlet sendedir

Olsa hüsn ile cemâlin Yûsuf-ı Ken‘ân gibi

Âleme muhtâc isen türlü kerâhet sendedir

Tutalım kutb-ı cihânsın elde yok ne fâ‘ide

Mâl-i dünyâ yok ise dâ‘im hacâlet sendedir

Akl ile olsan Felâtûn-ı zamân bîhûdesin

Yok durur mâdem ki mâlın her hamâkat sendedir

Okusan cümle ulûmu ser-te-ser hatm eylesen

Elde varın olmasa ayn-ı cehâlet sendedir

Tâli‘in yâver olup korsa başına devleti

Hem şecâ‘at hem zekâvet hem selâmet sendedir

Ey Hevâyî sen kemâl tahsîline râgıb idin

Âkıbet fehmeyledin ki bu kabâhat sendedir

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 224.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYH AHMEDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZÜHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Faik Esat (Andelib)d. 1873 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
5AZİZ TOPRAKd. 1873 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
6EBDÜLEZİM ELESGER OĞLUd. 1873 - ö. 1943Doğum YılıGörüntüle
7HASAN FEHMÎ, Zaîm-zâde Hasan Fehmî Beyd. 1878 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9KÖR MUSTAFA, Zevaitlid. ? - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEREF, Mehmed Şerefd. 1815 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BÂDÎ, RÂCİH, Ahmedd. 1839 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞÂNÎ, Ahmed Şânî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ÂKİF, Hasan Âkifd. 1882 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle