HİCRÎ, Hicrî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1609-10/1018)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hicrî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Kaf-zâde Fâizî’ye göre Nevrakoplu, Mehmed Süreyyâ’ya göreyse Konyalıdır. 1018/1609-10 yılında vefat etti. Keşfî “Âh ez-firâk Hicrî” mısraını ölümüne tarih olarak düşürmüştür.

Hicrî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 209b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Yâre bakdum ayagından zülf-i anber-fâma dek

Kılca aybın görmedüm seyreyledüm akşama dek

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 209b.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALİL SENAÎd. ? - ö. 1543Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ, Cemâl Çelebi, Cemâl Deded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4HALİL SENAÎd. ? - ö. 1543Doğum YılıGörüntüle
5CEMÂLÎ, Cemâl Çelebi, Cemâl Deded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7HALİL SENAÎd. ? - ö. 1543Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂLÎ, Cemâl Çelebi, Cemâl Deded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10HALİL SENAÎd. ? - ö. 1543Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CEMÂLÎ, Cemâl Çelebi, Cemâl Deded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HALİL SENAÎd. ? - ö. 1543Madde AdıGörüntüle
14CEMÂLÎ, Cemâl Çelebi, Cemâl Deded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle