HIFZÎ

(d. 1851/1267 - ö. 1892/1310)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1267/1851 yılı Ramazan ayında Merzifon’da doğdu. Şair hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır. Babasıyla seyahate çıktı ve pek çok yer dolaştı. Seyahatleri sırasında birçok kimse ile tanışıp pek çok kitap okudu. Doksanüç Harbi’nde (1293/1877-78) gösterdiği kahramanlıklardan dolayı "Gazi" unvanı verildi. 1310/1892 yılında vefat etti. Divan şiiri nazım biçimlerinin yanı sıra halk şiiri nazım biçimleriyle de şiirleri vardır (Bilgin 1992: 83-84).

Kaynakça

Bilgin, Orhan (1992). Merzifonlu İki Şair (Eyüb Sabrî – Hıfzî). İstanbul: Enderun Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nâr-ı sevdâ şiddet-efzâ-yı melâl olmuş sana

Câm-ı meyden neş’e-yâb olmak muhâl olmuş sana

Bir zamândır tavr-ı mahzûnâne göstermektesin

Ey ciger-pârem aceb bilmem ne hâl olmuş sana

Leyl-i zülfün âlemi zindâna döndürmüş senin

Yüzlerin bir âftâb-ı bî-zevâl olmuş sana

Şi’ri rengînim gibi bir nev-edâ var sende kim

Acz-i erbâb-ı fuhûl ancak meâl olmuş sana

Bağ-ı hüsnünde seyrederken şevk ile bülbül gibi

Merdüm-i dîdem kalup rûyunda hâl olmuş sana

Hıfzîyâ durma sühan-perdâz ol câm aşkına

Fıtratın sâkî-i feyz-i Lâ-yezâl olmuş sana

Bilgin, Orhan (1992). Merzifonlu İki Şair (Eyüb Sabrî – Hıfzî). İstanbul: Enderun Kitabevi. 85.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABRÎ, Eyüb Sabrî, Merzifonlud. 1843 - ö. 1866Doğum YeriGörüntüle
2ALİ DİVANÎ, Ali Kiziroğlud. 01.02.1951 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
3ÂFİTÂBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bey, İstanbullud. 1851 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
5Faik Reşadd. 26 Eylül 1851 - ö. 26 Haziran 1914Doğum YılıGörüntüle
6İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
7ABBAS KEMÂL EFENDİ, Kerküklüd. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8AVNÎ, Trabzonlu Kara Osmân Avni Efendid. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9HAVASÎd. 1827 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11GÂLİB/FİKRÎ, Mehmed Gâlib Bey, Niğdelid. 1853 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NEFÎSÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14KUL ETEMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857Madde AdıGörüntüle