HIFZÎ

(d. 1851/1267 - ö. 1892/1310)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1267/1851 yılı Ramazan ayında Merzifon’da doğdu. Şair hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır. Babasıyla seyahate çıktı ve pek çok yer dolaştı. Seyahatleri sırasında birçok kimse ile tanışıp pek çok kitap okudu. Doksanüç Harbi’nde (1293/1877-78) gösterdiği kahramanlıklardan dolayı "Gazi" unvanı verildi. 1310/1892 yılında vefat etti. Divan şiiri nazım biçimlerinin yanı sıra halk şiiri nazım biçimleriyle de şiirleri vardır (Bilgin 1992: 83-84).

Kaynakça

Bilgin, Orhan (1992). Merzifonlu İki Şair (Eyüb Sabrî – Hıfzî). İstanbul: Enderun Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nâr-ı sevdâ şiddet-efzâ-yı melâl olmuş sana

Câm-ı meyden neş’e-yâb olmak muhâl olmuş sana

Bir zamândır tavr-ı mahzûnâne göstermektesin

Ey ciger-pârem aceb bilmem ne hâl olmuş sana

Leyl-i zülfün âlemi zindâna döndürmüş senin

Yüzlerin bir âftâb-ı bî-zevâl olmuş sana

Şi’ri rengînim gibi bir nev-edâ var sende kim

Acz-i erbâb-ı fuhûl ancak meâl olmuş sana

Bağ-ı hüsnünde seyrederken şevk ile bülbül gibi

Merdüm-i dîdem kalup rûyunda hâl olmuş sana

Hıfzîyâ durma sühan-perdâz ol câm aşkına

Fıtratın sâkî-i feyz-i Lâ-yezâl olmuş sana

Bilgin, Orhan (1992). Merzifonlu İki Şair (Eyüb Sabrî – Hıfzî). İstanbul: Enderun Kitabevi. 85.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜNBÜL, Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Efendid. ? - ö. 1529Doğum YeriGörüntüle
2ALİ DİVANÎ, Ali Kiziroğlud. 01.02.1951 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
3SİYÂBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KUL SABRİ/GARİP ALİ/SABRİ, Alid. 1851 - ö. 1931Doğum YılıGörüntüle
5İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Rıfat Manastırlıd. 1851 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
7SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8HAVASÎd. 1827 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AZÎZ, Abdülazîz Efendi, İstanbullud. 1801 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂLİS İSMÂİL DEDEd. ? - ö. 1788-89Madde AdıGörüntüle
14HÜSÂMÎ, Hüsâmeddîn Efendid. 1537? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle