HIFZÎ

(d. 1851/1267 - ö. 1892/1310)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1267/1851 yılı Ramazan ayında Merzifon’da doğdu. Şair hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır. Babasıyla seyahate çıktı ve pek çok yer dolaştı. Seyahatleri sırasında birçok kimse ile tanışıp pek çok kitap okudu. Doksanüç Harbi’nde (1293/1877-78) gösterdiği kahramanlıklardan dolayı "Gazi" unvanı verildi. 1310/1892 yılında vefat etti. Divan şiiri nazım biçimlerinin yanı sıra halk şiiri nazım biçimleriyle de şiirleri vardır (Bilgin 1992: 83-84).

 

Kaynakça

Bilgin, Orhan (1992). Merzifonlu İki Şair (Eyüb Sabrî – Hıfzî). İstanbul: Enderun Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.03.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nâr-ı sevdâ şiddet-efzâ-yı melâl olmuş sana

Câm-ı meyden neş’e-yâb olmak muhâl olmuş sana

Bir zamândır tavr-ı mahzûnâne göstermektesin

Ey ciger-pârem aceb bilmem ne hâl olmuş sana

Leyl-i zülfün âlemi zindâna döndürmüş senin

Yüzlerin bir âftâb-ı bî-zevâl olmuş sana

Şi’ri rengînim gibi bir nev-edâ var sende kim

Acz-i erbâb-ı fuhûl ancak meâl olmuş sana

Bağ-ı hüsnünde seyrederken şevk ile bülbül gibi

Merdüm-i dîdem kalup rûyunda hâl olmuş sana

Hıfzîyâ durma sühan-perdâz ol câm aşkına

Fıtratın sâkî-i feyz-i Lâ-yezâl olmuş sana

(Bilgin, Orhan (1992). Merzifonlu İki Şair (Eyüb Sabrî – Hıfzî). İstanbul: Enderun Kitabevi. 85.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ DİVANÎ, Ali Kiziroğlud. 01.02.1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HAYÂTÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3(ALICIKLI) HİCABÎ/HİCABÎ DERVİŞ, Satılmış Yıldızd. 1938 - ö. 07.10.2013Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED ES\'AD BEY, Pîrî-zâded. 1851 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
5Faik Reşadd. 26 Eylül 1851 - ö. 26 Haziran 1914Doğum YılıGörüntüle
6BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
7SÂDIK, Mirza Pîrând. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8KEMÂLÎ, Mustafad. 1821 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED FEVZÎ, Kırşehirlid. ? - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂRİF, Ârif Mehmed Paşad. 1808 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂGÂHÎd. 1838 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RE’YÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavberzâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Madde AdıGörüntüle
15GÜLHANÎ/CüR\'ET, Muhammed Şerîfd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle