HIFZÎ, İbrahim Efendi

(d. ?/? - ö. 1213/1798)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hanya’da doğdu. Fârisî Hocası sanıyla anıldı. Hanya’da sıbyan mektebi hocası iken ilerleyen yaşlarda birtakım kişilerin sözlerine kırılıp Kandiye’ye gitti. Altı yıl kadar burada kaldıktan sonra Hanya’ya geri döndü. 1213/1798 yılı Ramazanında vebaya yakalandı ve vefat etti.

Girit'te ilk sayısı 5 Safer 1298 / 7 Ocak 1881 tarihinde çıkarılan İntibah gazetesinde verilen bilgiye göre mürettep Dîvân'ı vardır. Fakat Dîvân'a ulaşılamamıştır. Kasideleri ve Türkçe-Rumca mülemmalarıyla dikkati çeken bir şairdir.

Kaynakça

İnal, İbnülemin Mahmut Kemal (1970). "Hıfzî". Son Asır Türk Şairleri. C.II. Ankara. 924-926.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1-2. Ankara. Bizim Büro Yay.

Sevgi Ahmet (1994). “Giritli Şairler”. Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi 7-8: 33-51.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 16.11.2013
Güncelleme Tarihi: 19.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Na't

Ey vasf-ı tu der-elsine-i nîk u bedî-râ

Ma misluke fi'l-kevni şebîhen ve nazîrâ

 (Ey güzellik ve kötülük dillerinde seni vasf edecek. Bu dünyada ne benzeri, ne eşi ne de senin gibisi olmayan.) 

Ez-hüsn-i ubûdiyyet ey sadr-ı nübüvvet

Kad kune ilâ'llahi huryen ve cedîrâ

 (Ey nebiliğin başı kulluğun güzelliğinden. Ben Allah'a hür olarak ve lâyık olarak gidiyorum.)

Ey müntehab-ı hazret-i Hak be-her du âlem

Kad erselek'Allah u beşîren ve nezîrâ

(Ey her iki âlem için Allah tarafından seçilmiş kişi Allah seni müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi.)

Ân kes ki be-dergâh-ı bülendet şude rû-sâ

El-cennetü kânet lehu me'vâ ve masîrâ

Senin yüce dergâhına yüz süren o kişi için cennet gidilip sığınılacak bir yerdir.)

V'an selle ki gerdûn keşed ez-cehl çu Bû Cehl

Yullakkune bagyen ve yusallûne saîrâ

Ebu Cehil gibi bilgisizlikten feleğin dizdiği o koyun sürüsü kötülükle karşılaşırlar ve cehennemi selâmlarlar.)

Ey Hıfzî mey-endiş zi-ahvâl-i kıyâmet

İz kâne hunnâke leke avnen ve nasîrâ

(Ey Hıfzî, kıyamet ahvâlinden endişe etme çünkü orada senin için bir yardım ve zafer vardır.)

(İnal, İbnülemin Mahmut Kemal (1970). "Hıfzî". Son Asır Türk Şairleri. C.II. Ankara. 925.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAYYİBÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1747-48Doğum YeriGörüntüle
2ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâbd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Doğum YeriGörüntüle
4TAYYİBÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1747-48Doğum YılıGörüntüle
5ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâbd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Doğum YılıGörüntüle
7TAYYİBÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1747-48Ölüm YılıGörüntüle
8ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâbd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Ölüm YılıGörüntüle
10TAYYİBÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1747-48MeslekGörüntüle
11ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâbd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94MeslekGörüntüle
13TAYYİBÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1747-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâbd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAYYİBÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1747-48Madde AdıGörüntüle
17ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâbd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Madde AdıGörüntüle