HİKMETÎ

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Döneminin İşkodra vilayetinin Akçahisar kasabasındandır. Dervişlerdendir. Bu sebeple Derviş Hikmetî olarak tanındı. Akçahisarlı derviş Şemimî'ye hizmet etti. Akçahisar kasabasındaki Şemsî Efendi zaviyesine zaviyedar oldu. Bir müddet sonra İşkodra'ya gitti ve İşkodralı Hanedanına eserlerini takdim etti. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Kanunî Sultan Süleyman'ın "Hây u hûydan fâriğ ol âlemde insânlık budur/Pendini gûş eyle gel mûrun Süleymânlık budur" matlalı gazeline nazire yazan altı İşkodralı şair arasındadır. Hikmetî'nin gazelinin matlası budur: "Mâsivâdan geç dilâ dünyâda insanlık budur / Kesreti terk eyle mahzâ ehl-i irfânlık budur"

Kaynakça

Karateke, Hakan (1995). Ali Emîrî, İşkodra Şairleri. İstanbul: Enderun Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâlık-i kevn ü mekân Bârî Hudâ'nın aşkına

Pâdişâh-ı enbiyâ ol Mustafâ'nın aşkına

Ömr ü iclâlin ziyâd etsin cenâb-ı müsteân

Sen muhibb-i evliyâsın Murtezâ'nın aşkına

Şâh Hasan ile Hüseyn olsun mu'înim her nefes

Lutf edip ben bendeye Zeynü'l-abâ'nın aşkına

Ol Muhammed Bâkır u Cafer imâm-ı şer ü dîn

Musâ-i Kâzım Alî Mûsâ Rızâ'nın aşkına

Ey velî-i nimetim ihsânını efzûn kıl

Şâh Tâkî ile Nakî nûr-ı Hudâ'nın aşkına

Şâh Hasan el-Askerî olsun nigehbânın müdâm

Bir söyünmez şem kıl mîr-i livânın aşkına

(Karateke, Hakan (1995). Ali Emîrî, İşkodra Şairleri. İstanbul: Enderun Yay. 128-29.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87Doğum YeriGörüntüle
2HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
3HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87Doğum YılıGörüntüle
5HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
6HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
9HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87Madde AdıGörüntüle
14HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
15HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle