HİKMETÎ, Hacı Mustafa Hikmetî Efendi, Bozkırlı

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Oldukça iyi bir eğitim aldı. Bir oğlu üç kızı oldu. Uzun yıllar Akhisar'da belediye başkanlığı yaptı. O zamanki belediye binası Ârif Efendi zamanında yapıldı. Şair Uryânî de bu kişinin damadıdır. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Müertteb Dîvân'ı bulunamadı. Müderrisoğlu, Mehmed Emîn'in Akhisarlı Türk Büyükleri adlı eserde üç mazumesi kayıtlıdır. Selîm-zâde Selîm Efendi'nin kabir taşına 1249/1833-34 yılında bir tarih manzumesi kaleme aldı. Ayrıca Hz. Ali hakkında bir mersiye de kaleme aldı. Derviş yaratılışlı ve şiire yeteneği olan bir kişi idi.

Kaynakça

Müderrisoğlu, Mehmet Emin (1956). Akhisarlı Türk Büyükleri. İzmir Piyasa Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 31.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mersiye-i zîbâ Der-hakk-ı Şehîd-i Kerbelâ

Geldi mâtem günü gel dert ile nâlân olalım

Bezm-i rindâna girip şevk ile cûşân olalım

Yanalım yakılalım yâver-i yârân olalım

Elem-i Âl-i Resûl ile perîşân olalım

Sîneler dağlayalım dâğ ile büryân olalım

Mâtem-i Şâh-ı şehîdân ile giryân olalım

Kerbelâ teşneleri ugruna kurbân olalım

Böyledir tâ ezelî pîrezenin her düzeni

Râm eder şâne-i mekkâresine merd ü zeni

Kerbelâ hâkine nâgâh düşürüp çarh-ı denî

Merdüm-i dîde-i Zehrâ gibi Bathâ-vatanı

Tîğ-ı hûn-rîzine nakş etti o dürr-i Adeni

Nakş-ı dil-şûde-gâr-ı vâlih ü hayrân olalım

Emr ü fermân-ı hudâvende mutîân olalım

Cebreil olmuş idi dâyesi nev-zâde iken

Sallayıp mehdini söyler idi bu tarz üzre sühan

İnnefilcenneti nehren Hüseyn ü Hasan

Bu nevâzişler olup dîde-i gerdûna diken

Dökdü gülzârını ol Hâşimî bârân-ı fiten

Ona gülzâr-ı perîşâna nigâhbân olalım

Dileyip ücretimiz nâil-i ihsân olalım

(Müderrisoğlu, Mehmet Emin (1956). Akhisarlı Türk Büyükleri. İzmir Piyasa Matbaası. 97.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
2HASAN KÂFÎd. 1544 - ö. 1616Doğum YeriGörüntüle
3SA'ÎD, Mûsâcalı-zâde Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
4PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
5HASAN KÂFÎd. 1544 - ö. 1616Doğum YılıGörüntüle
6SA'ÎD, Mûsâcalı-zâde Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
7PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
8HASAN KÂFÎd. 1544 - ö. 1616Ölüm YılıGörüntüle
9SA'ÎD, Mûsâcalı-zâde Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
10PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HASAN KÂFÎd. 1544 - ö. 1616Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SA'ÎD, Mûsâcalı-zâde Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle
14HASAN KÂFÎd. 1544 - ö. 1616Madde AdıGörüntüle
15SA'ÎD, Mûsâcalı-zâde Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 1902Madde AdıGörüntüle