HİLMÎ, Ahmed

(d. ?/? - ö. 1878/1295)
tarih yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Üsküdarlıdır. Öğrenimini bitirdikten sonra Hariciye nezareti tercüme odası kâtipliğinde ve ilk meclis-i mebusan azalığında bulundu. Bir ara İran sefiri oldu. 1295/1878’te vefat etti. Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda Miskinler civarına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Târîh-i Umûmî: 6 cilt hâlinde bazı ilavelerle İngilizceden tercümedir. Dilimizde yeni usül üzere kitaplaştırılmış umumi tarihlerin birincisidir. Matbudur. Yayın tarihi yok.

2. Muhtasar Târîh-i Umûmî: Umumi tarihin 2 ciltlik özeti. Matbudur.

3. Târîh-i Hind: Çeviri. 1276’da basıldı.

4. İlm-i Tedbîr-i Servet: Almancadan tercüme. 1286’da İstanbul’da basıldı.

Kaynakça

Tatcı, Mustafa, Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Hilmî, Ahmed Hilmî”. C. 4. İstanbul: Dergah Yay. 234.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004).”Hilmî”. C.5. Ankara: AKM Yay. 45.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Doğum YeriGörüntüle
3RIZÂ, Necccârzâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 7 Şubat 1746Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂ, Necccârzâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 7 Şubat 1746Doğum YılıGörüntüle
7HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Ölüm YılıGörüntüle
9RIZÂ, Necccârzâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 7 Şubat 1746Ölüm YılıGörüntüle
10HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RIZÂ, Necccârzâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 7 Şubat 1746Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Madde AdıGörüntüle
14Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Madde AdıGörüntüle
15RIZÂ, Necccârzâde Şeyh Rızâd. 1679-80 - ö. 7 Şubat 1746Madde AdıGörüntüle