HİLMÎ, Bakkâl-zâde Bostan Hilmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1014/1603)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da doğdu. Biyografik kaynaklarda Bakkal-zâde Bostan olarak da bilinen Hilmî, Kâfile-i Şu’arâ’da Bekâyi-zâde Bursalı Bostan Efendi olarak geçmektedir (Kutlar Oğuz vd. 2012: 238). Bahaddin-zâde Abdullah Efendi’den mülazım oldu. Üsküdar’da Mehmed Paşa Medresesi’nde müderrislik yaptı. İlim ve irfan sahibi, hoşsohbet, zarif birisiydi. Şiirleri beğenilirdi. Kınalı-zâde Hasan Çelebi’nin tezkiresinde yer verdiği beyitleri Hilmî’nin kendisi tezkireye alınması için göndermiştir (Kutlar Oğuz vd. 2012: 238; Sungurhan 2009: 248). Emekli olduktan sonra Şam’da ikamet etmekte iken 1014/1603 yılında vefat etti (Şemsettin Sami 1308: 1976).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu,Abdulkerim (hzl.) (1998). Güldeste-i Riyâz-ı İrfan ve Vefâyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Ankara: Anıl Matbaa ve Cilt Evi.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). KafzâdeFâizi’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha, Müjgân Çakır ve Hanife Koncu (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik Kâfile-i Şu'arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.

M. Şemseddin Sami (1306-16/1889-93). Kâmûsü'l-Alam. C. I-VI. İstanbul.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Rubâî

Bir belâdur mülâzemet Hilmî

Mübtelâ olmayan kişi bilmez

İğneden iplige kimi sorılur

Kimi görür mesâlihin bilmez 

(Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha vd. (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik Kâfile-i Şu'arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi. 239.)

 

‘Allâme-i zemâne olup bir kişi eger

Eylerse kâzî askere yüz yıl mülâzemet

 

Mansıb açılmaz ana çözilmeyicek kese

Hâsıl budur ki herkese müşkil mülâzemet

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]248.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cem Karaerd. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Doğum YeriGörüntüle
3REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660Doğum YeriGörüntüle
4Cem Karaerd. 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Doğum YılıGörüntüle
6REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660Doğum YılıGörüntüle
7Cem Karaerd. 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Ölüm YılıGörüntüle
9REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660Ölüm YılıGörüntüle
10Cem Karaerd. 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
11EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536MeslekGörüntüle
12REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660MeslekGörüntüle
13Cem Karaerd. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Cem Karaerd. 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Madde AdıGörüntüle
18REFİ‘Î, Atâ-zâde Mehmedd. 1584 - ö. 1660Madde AdıGörüntüle