HİLMÎ, Bakkalzâde Bostan Hilmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1603/1014)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa'da doğdu. Biyografik kaynaklarda Bakkalzâde Bostan olarak da bilinen Hilmî, Kâfile-i Şu’arâ’da Bekâyizâde Bursalı Bostan Efendi olarak geçmektedir (Kutlar Oğuz vd. 2012: 238). Bahaddinzâde Abdullah Efendi’den mülazım oldu. Üsküdar’da Mehmed Paşa Medresesi’nde müderrislik yaptı. İlim ve irfan sahibi, hoşsohbet, zarif birisiydi. Şiirleri beğenilirdi. Kınalızâde Hasan Çelebi’nin tezkiresinde yer verdiği beyitleri Hilmî’nin kendisi tezkireye alınması için göndermiştir (Kutlar Oğuz vd. 2012: 238; Sungurhan 2009: 248). Emekli olduktan sonra Şam’da ikamet etmekte iken 1014/1603 yılında vefat etti (Şemsettin Sami 1308: 1976).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu,Abdulkerim (hzl.) (1998). Güldeste-i Riyâz-ı İrfan ve Vefâyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Ankara: Anıl Matbaa ve Cilt Evi.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). KafzâdeFâizi’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha vd. (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik Kâfile-i Şu'arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.

M. Şemseddin Sami (1306-16/1889-93). Kâmûsü'l-Alam. C. I-VI. İstanbul.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 05.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Rubâî

Bir belâdur mülâzemet Hilmî

Mübtelâ olmayan kişi bilmez

İğneden iplige kimi sorılur

Kimi görür mesâlihin bilmez 

Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha vd. (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik Kâfile-i Şu'arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi. 239.

‘Allâme-i zemâne olup bir kişi eger

Eylerse kâzî askere yüz yıl mülâzemet

Mansıb açılmaz ana çözilmeyicek kese

Hâsıl budur ki herkese müşkil mülâzemet (Sungurhan 2009: 248)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Râşid, Râşid Mehmed Efendid. 1780-81 - ö. 1815-16Doğum YeriGörüntüle
2TAŞKÖPRÜ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Doğum YeriGörüntüle
3HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1631-32Doğum YeriGörüntüle
4Râşid, Râşid Mehmed Efendid. 1780-81 - ö. 1815-16Doğum YılıGörüntüle
5TAŞKÖPRÜ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Doğum YılıGörüntüle
6HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1631-32Doğum YılıGörüntüle
7Râşid, Râşid Mehmed Efendid. 1780-81 - ö. 1815-16Ölüm YılıGörüntüle
8TAŞKÖPRÜ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Ölüm YılıGörüntüle
9HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1631-32Ölüm YılıGörüntüle
10Râşid, Râşid Mehmed Efendid. 1780-81 - ö. 1815-16MeslekGörüntüle
11TAŞKÖPRÜ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561MeslekGörüntüle
12HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1631-32MeslekGörüntüle
13Râşid, Râşid Mehmed Efendid. 1780-81 - ö. 1815-16Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAŞKÖPRÜ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1631-32Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Râşid, Râşid Mehmed Efendid. 1780-81 - ö. 1815-16Madde AdıGörüntüle
17TAŞKÖPRÜ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Madde AdıGörüntüle
18HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1631-32Madde AdıGörüntüle