HIZRÎ

(d. ?/? - ö. 954/1547/48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul Galata’ya bağlı Yenihisar’da doğdu. Bir demircinin oğludur. Asıl adı Hızır olduğu için Hızrî mahlasını kullandı. Âşık Çelebi, Latîfî’nin onu yanlışlıkla Bursa müftüsü Ahmet Paşa’nın oğlu olarak gösterdiğini belirtir. Meyhane köşelerinden çıkmayan Hızrî, Taşköpri-zâde’nin hizmetine girerek onun yanında ilmini bir hayli geliştirdi. Taşköpri-zâde’nin danişmendi iken Şam yeniçerilerine yazıldı. Burada iyi derecede Arapça öğrendi. Taşköpri-zâde İstanbul kadısı olunca tekrar ona danişment oldu. Onun mahkemesinde kâtiplik yaparken mülazım oldu. Ancak bu görevde fazla kalamadan öldü. Riyâzî, ölüm tarihini 954/1547-48 olarak gösterir.Kaynaklar Hızrî’nin herhangi bir eserinin varlığından bahsetmez. Derbeder biri olduğu için şiirleri toplanmamıştır. Bu yüzden ancak bazı şiir mecmualarında şiirlerine tesadüf edilir.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şu'arâ ve Tabsıratü'n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 12.10.2013
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Ger hicâb olur ise tal’at-ı cânâna tenüm

Bir avuç hâk nedür kim kala gözümde benüm

Sen mehüñ mihr ile ‘âlemde elüm yumag içün

Âftâbum güneş ü tâs-ı felekdür legenüm

Nice sabr ideyin ey dost cefâ tîrine kim

Taş degüldür yüregüm burc degüldür bedenüm

Dil yanar şem’ gibi sîne tolu nakş-ı nigâr

Sanki fânûs-ı hayâl örtüsidür pîrehenüm

Toldı kan ile ciger lâle gibi Hızri henûz

Yüzüme bir güle bakmadı o gonce-dehenüm 

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. 1741.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
2Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631Doğum YeriGörüntüle
4MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraDoğum YılıGörüntüle
5Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631Doğum YılıGörüntüle
7MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
8Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631Ölüm YılıGörüntüle
10MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraMeslekGörüntüle
11Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631MeslekGörüntüle
13MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraMadde AdıGörüntüle
17Ayhan Uçmaklıd. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631Madde AdıGörüntüle