HIZRÎ

(d. ?/? - ö. 954/1547/48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul Galata’ya bağlı Yenihisar’da doğdu. Bir demircinin oğludur. Asıl adı Hızır olduğu için Hızrî mahlasını kullandı. Âşık Çelebi, Latîfî’nin onu yanlışlıkla Bursa müftüsü Ahmet Paşa’nın oğlu olarak gösterdiğini belirtir. Meyhane köşelerinden çıkmayan Hızrî, Taşköpri-zâde’nin hizmetine girerek onun yanında ilmini bir hayli geliştirdi. Taşköpri-zâde’nin danişmendi iken Şam yeniçerilerine yazıldı. Burada iyi derecede Arapça öğrendi. Taşköpri-zâde İstanbul kadısı olunca tekrar ona danişment oldu. Onun mahkemesinde kâtiplik yaparken mülazım oldu. Ancak bu görevde fazla kalamadan öldü. Riyâzî, ölüm tarihini 954/1547-48 olarak gösterir.Kaynaklar Hızrî’nin herhangi bir eserinin varlığından bahsetmez. Derbeder biri olduğu için şiirleri toplanmamıştır. Bu yüzden ancak bazı şiir mecmualarında şiirlerine tesadüf edilir.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şu'arâ ve Tabsıratü'n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 12.10.2013
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Ger hicâb olur ise tal’at-ı cânâna tenüm

Bir avuç hâk nedür kim kala gözümde benüm

Sen mehüñ mihr ile ‘âlemde elüm yumag içün

Âftâbum güneş ü tâs-ı felekdür legenüm

Nice sabr ideyin ey dost cefâ tîrine kim

Taş degüldür yüregüm burc degüldür bedenüm

Dil yanar şem’ gibi sîne tolu nakş-ı nigâr

Sanki fânûs-ı hayâl örtüsidür pîrehenüm

Toldı kan ile ciger lâle gibi Hızri henûz

Yüzüme bir güle bakmadı o gonce-dehenüm 

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. 1741.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Bilâld. 15 Mayıs 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Bilâld. 15 Mayıs 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Bilâld. 15 Mayıs 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mehmet Bilâld. 15 Mayıs 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmet Bilâld. 15 Mayıs 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mehmet Bilâld. 15 Mayıs 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle