HÜDÂMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hızrî’nin Cem’ü-ş Şâirân (47. dörtlük) adlı şairnâmesinde ismi geçmektedir. Hüdâmî hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi tespit edilememiştir.

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). “Hızrî’nin Şairnâmesi”. Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 20.09.2013
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler