HUDÂYÎ, Kenan Hudâyî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

II. Bayezid’in hizmetinde bulundu. Daha sonra Kanunî Sultan Süleyman’ın lalalarından biri oldu. Bâlipaşa’da medfundur (Atâ 1876: C.4, 107).

Kaynakça

Atâ, Tayyarzade Ahmed (1876). Tarih-i Atâ. İstanbul: Yahya Efendi Matbaası. https://archive.org/stream/tarihiata0405atatuoft#page/n191/mode/2up [Erişim tarihi: 16.05.2014]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

II. Bayezid’in Kızı Hümâ Sultan’ın Yaptırdığı Caminin Tarihi

Yapdı bu câmîyi Hümâ Sultan

Bint-i İskender-i zamân ol mâh

Hak kabûl ide gösterüp dîdâr

Kıla mahşerde şefkat ana Allâh

Didi anun Hudâyî tarihini

Mescid-i ümmet-i Rasûlallâh (Atâ, Tayyarzade Ahmed (1876). Tarih-i Atâ. İstanbul: Yahya Efendi Matbaası. C.4. 107.)