HULKÎ, Hasan

(d. 1261/1849 - ö. 1310/1893)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1261/1849 yılında Edirne’de doğdu. Mücellid esnafındandır. 1285/1869 senesinde ismine kura isabetiyle askerlik mesleğine girdi ve Karadağ cihetine sevk edildi. 1293/1876 senesinde Sırbiye Muharebesi'nde orduda ikinci mülazımlığa kadar yükseldi. Bir ara Manastır Askerlik Dairesinde kâtip muavinliği yaptı. Bir süre sonra görevinden ayrılarak Edirne’ye döndü. Edirne’de ömrünün sonuna kadar eski mesleği olan ciltçilikle uğraştı. 25 Şevval Cuma 1310/1893’te Edirne’de vefat etti. Tepe Mezarlığı’nda İsmail Ağa Camisi cihetinde defnolundu.

Hasan Hulkî, Bektaşi tarikatına mensup bir babaydı. Aynı zamanda çevresinde sevilen sayılan, hoş mizaclı, tatlı dilli, olgun ve zarif bir şairdi. Dükkânı o zamanki Edirne okumuşlarının toplandığı bir mekândı. Şairin yakın dostlarından olan Ahmed Bâdî, Hulkî’nin şiirlerinin düzgün olduğunu ifade eder.

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. Edirne: Bellek Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kâtibândan bir melek meşrebli vechi âfitâb

Eyledi bir câm-ı işveyle beni mest ü harâb

Mu’ciz-i enfâs-ı Îsâ’dır onun gûyâ lebi

La’l-i nâbından bulur mürde hayât-ı âb ü tâb

İçtiğim mey sanma câm-ı aşk-ı hasretdir müdâm

Firkatin nârı ile puhte ciğer misl-i kebâb

Nâle vü feryâdıma bâis müjen oklarıdır

Deldi bağrım nây gibi ağlar gönül pür ıztırâb

Yâre ib’âs eyle bu rengîn edâyı Hulkiyâ

Başına taksın melâhat gülşeninden verd-i nâb

(Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 448.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37Doğum YeriGörüntüle
2SEVDAYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1590Doğum YeriGörüntüle
3ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED NÂZIM [PAŞA]d. 1849 - ö. 17 Aralık 1926Doğum YılıGörüntüle
5HACI HOCAd. 1849? - ö. 1939Doğum YılıGörüntüle
6DERTLİ GULAM, Abidind. 1849 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
8SELMAN BABAd. 1809 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
9MAHZÛN, Mirza İsmâîld. 1828-29 - ö. 1893-94Ölüm YılıGörüntüle
10HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823MeslekGörüntüle
11Osman Hulusi Ateşd. 1914 - ö. 14 Haziran 1990MeslekGörüntüle
12SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullud. 1845 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂKİR/FEVKÎ, Şâkir Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Madde AdıGörüntüle
16SİYÂHÎ, Ahmed Siyahî Efendid. ? - ö. 1687-88Madde AdıGörüntüle
17NEVRES, Mehmed Nevres Paşad. 1825 - ö. 1872Madde AdıGörüntüle