HULUSî, Cerrah Kasım Paşa-zâde Zâhid Ahmed Hulûsî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Cerrah Kasım Paşa-zâde Zâhid Ahmed Hulûsî Bey. Asıl adı Ahmed olup vezir Cerrah Kasım Paşa'nın oğludur. İstanbulludur. Enderuna girdi. Sultan IV. Mehmed (saltanatı: 1648-1687) devri şairlerindendir.

Şiirlerinde Hulûsî mahlasını kullandı. Sâlim'e göre, vaktinin çoğunu meşayihle geçirmekten hoşlanan biri idi. Bu sebeple şiirleri sufiyâne idi. Şiirinden örnek verilen beyitler de şairin bu yönüne işaret eder. (İnce 2005: 301)

Kaynakça

Arslan Mehmet (hzl.)(2010). Tayyar-zâde Atâ. Osmanlı Saray Tarihi-Tarih-i Enderun- İstanbul: Kitabevi Yay. 376.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.256.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.06.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cenâbın reh-ber-i aşk-ı Hudâdır ya resûlallah

Cihâna talatın mahz-ı ziyâdır ya resûlallah

 

Hulûsî cânını bin şerm ile kurbâna arz itdi

Yolunda olsa bin cânı fedâdır ya resûlallah

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 301)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Lütfi Özkökd. 1923 - ö. 31 Ekim 2017Doğum YeriGörüntüle
2AZÎZ, Kilârî Azîz Efendid. ? - ö. 1727-28Doğum YeriGörüntüle
3ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
4Lütfi Özkökd. 1923 - ö. 31 Ekim 2017Doğum YılıGörüntüle
5AZÎZ, Kilârî Azîz Efendid. ? - ö. 1727-28Doğum YılıGörüntüle
6ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
7Lütfi Özkökd. 1923 - ö. 31 Ekim 2017Ölüm YılıGörüntüle
8AZÎZ, Kilârî Azîz Efendid. ? - ö. 1727-28Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
10Lütfi Özkökd. 1923 - ö. 31 Ekim 2017MeslekGörüntüle
11AZÎZ, Kilârî Azîz Efendid. ? - ö. 1727-28MeslekGörüntüle
12ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882MeslekGörüntüle
13Lütfi Özkökd. 1923 - ö. 31 Ekim 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AZÎZ, Kilârî Azîz Efendid. ? - ö. 1727-28Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Lütfi Özkökd. 1923 - ö. 31 Ekim 2017Madde AdıGörüntüle
17AZÎZ, Kilârî Azîz Efendid. ? - ö. 1727-28Madde AdıGörüntüle
18ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle